Har du djupa kunskaper i ett konstnärligt ämne och vill inspirera barn och unga? Som kulturskolepedagog undervisar du grupper och enskilt, beroende på ämne och upplägg.

Kulturskolans verksamhet är en frivillig utbildningsform som vänder sig till barn och ungdomar. De flesta av landets kommuner erbjuder kurser inom kulturområdet och varje år deltar cirka 300 000 barn och unga i verksamheten.  

Musik är det vanligaste ämnet, följt av dans, teater, bild och media. Mode, spoken word och digitalt skapande kan också ingå i utbudet. På flera kulturskolor finns möjligheter att kombinera olika konstnärliga uttryck och arbeta tematiskt för att skapa en gemensam föreställning, filmproduktion eller utställning. 

Som pedagog i kulturskolan undervisar du grupper och enskilt, beroende på ämne och upplägg. För det krävs att du behärskar olika undervisnings-metoder och att du har en förmåga att intressera och inspirera elever i olika åldrar till eget och gemensamt skapande. 

På högskolenivå finns flera längre utbildningar som förbereder för arbete för kulturskolan, men också ett stort utbud av fristående kurser, både i konstnärliga ämnen och i pedagogik. Även folkhögskolor utbildar kulturskolepedagoger.  

Utbildningsprogram 

Flera högskolor ger kandidatprogram som förbereder för arbete i kulturskolan inom musik, teater, dans, bild och media. I programmen ingår ämnesstudier och pedagogik för konstnärlig verksamhet. 

Utbildningarna är på 180 högskolepoäng vilket motsvarar 3 års heltidsstudier. Utöver kandidatprogrammen finns ett fåtal utbildningsprogram på 120 högskolepoäng inom bland annat sång- och musikpedagogik. 

Flexibla kurspaket 

Sedan 2019 erbjuder sex högskolor ett kurspaket för dig med konstnärlig kompetens och som saknar pedagogisk utbildning. Utbildningen är på 90 högskolepoäng och du väljer om du vill läsa hela eller plocka delar. Studera på hel- eller deltid, på plats eller på distans. 

Läs mer om utbildningar som ges VT20 på separat kampanjsida

Hitta och jämför utbildningar 

Här finns några exempel på utbildningsvägar för dig till vill bli pedagog i kulturskolan eller som funderar på att komplettera med fler ämnen. 

Se några utbildningar till kulturskolepedagog

Se utbildningar i pedagogik och konstnärliga ämnen

Till högskolornas webbplatser 

De här högskolorna erbjuder utbildningar i pedagogik och konstnärliga ämnen, med skiftande inriktningar och upplägg:

Göteborgs universitet

Karlstads universitet 

Högskolan Dalarna 

Konstfack 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Linköpings universitet

Linnéuniversitetet 

Luleå tekniska universitet

Lunds universitet, Malmö musikhögskola 

Stockholms konstnärliga högskola 

Stockholms musikpedagogiska institut 

Stockholms universitet 

Umeå universitet 

Örebro universitet 

Sidan uppdaterades 2019-09-16

Bra att veta

För att undervisa i kulturskolan krävs ingen formell lärarutbildning och inte heller lärarlegitimation. Däremot är en kombination av djupa ämneskunskaper och pedagogik för estetiska ämnen en bra ingång.