Sofia Edh har länge vetat att hon vill bli lärare, nu läser hon fjärde året på ämneslärarutbildningen vid Linköpings universitet.

Redan när hon gick ut nionde klass hade Sofia bestämt sig, det var lärare hon skulle bli. Med en uppväxt i ett hem med mycket diskussioner och samtal om skolan och läraryrket var det inte ett svårt val.

- Jag tror att alla människor utvecklas i möten med andra människor. Att få möjlighet att jobba med människor, speciellt personer som fortfarande utvecklas så mycket, och få vara med i den processen hos sina elever tror jag är utvecklande även för en själv, säger Sofia. 

Väntade med studierna

Trots att Sofia var säker på vad hon ville studera valde hon att ta två års uppehåll efter gymnasiet, då hon bland annat reste, jobbade och läste franska vid ett universitet i Frankrike.

- Eftersom jag vetat om att jag ville bli lärare rätt länge var jag också insatt och visste att det skulle komma en ny lärarutbildning 2011. Då valde jag att vänta med att börja läsa tills den drog igång, berättar hon.

I efterhand tycker hon också att det var ett bra val, hon fick möjlighet att se andra delar av världen och utvecklades väldigt mycket.

Ett lätt val av ämnen

När det var dags att börja studera föll valet på ämneslärarutbildningen i svenska och engelska vid Linköpings universitet. Sofia har alltid varit språkintresserad och det var en självklarhet att hon skulle läsa svenska. Tack vare utbildningen har hon också fått nya perspektiv på ämnet.

- I början var det framför allt litteratur-delen av svenskan som jag tyckte var fascinerande, hur läsning kan öppna nya världar och bredda perspektiven. Men utbildningen har även fått mig mer intresserad av grammatik och retorik. Jag ser jättemycket fram emot att få undervisa inom det, berättar Sofia.

Att välja engelska som andra ämne föll sig ganska naturligt då hon tyckte det skulle vara kul med ett språk till för att bland annat kunna göra jämförelser och utveckla sina lingvistikkunskaper. Kommande termin ska hon dessutom läsa en utlandstermin i England.

Praktiken är lärorik                                   

 Inom lärarutbildningen är det mycket praktik, en jättebra möjlighet att få prova på yrket tycker Sofia.

- Praktikperioderna har verkligen förstärkt min övertygelse om att vilja bli en bra lärare. Det har funnits stunder när jag kommit hem och tänkt att det här är det bästa jag någonsin har gjort, efter att ha fått ett härligt bemötande från eleverna, säger hon.

Om drygt två år är hon färdigutbildad lärare efter fem års studier. Trots praktikperioderna tror hon att det i början kommer att bli tufft att ställa om och lära sig mycket av det praktiska arbetet. Sofia hoppas på att få jobb på ett ställe som ger henne utmaningar.

- Jag vill ha möjligheten att kunna tänka lite utanför boxen och lägga upp undervisningen på ett sätt som når så många elever som möjligt. Jag vill vara positiv och flexibel, jag tror att mycket ska bygga på samtal mellan elever och lärare, säger Sofia.

Sidan uppdaterades 2017-10-06

En utbildning som gör skillnad

Sharing is caring.

Tycker du också om att dela med dig? I så fall kanske läraryrket är något för dig. Som lärare för du vidare dina kunskaper och erfarenheter till eleverna, och du får säkert minst lika mycket tillbaka själv.