Vill du kombinera dina yrkeskunskaper med pedagogiskt arbete? Yrkeslärarutbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet och gedigna yrkeskunskaper och som vill jobba som yrkeslärare på till exempel gymnasiet.

Som yrkeslärare kan du arbeta som lärare i yrkesämnen i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt på Komvux eller annan gymnasial vuxenutbildning.

Du behöver både teoretiska och praktiska kunskaper

Om du vill studera till yrkeslärare måste du, tillsammans med grundläggande behörighet för högskolestudier, ha relevanta yrkeskunskaper inom de ämnen du vill undervisa i. Därför är det viktigt att du kan styrka att du har gedigna yrkeskunskaper, både praktiska och teoretiska, utifrån kraven som ställs på särskild behörighet. Den särskilda behörigheten i ett ämne anges i form av kunskapskriterier framtagna av Universitets- och högskolerådet. Du hittar dem på sidan: Särskilda behörighetskrav för yrkeslärare på www.uhr.se.

Läs mer om behörighet till högskolan >

Om yrkeslärarutbildningen

Yrkeslärarutbildningen omfattar 90 högskolepoäng och tar 1,5 år om utbildningen ges på heltid. Utbildningen består av en utbildningsvetenskaplig del, det vill säga generella lärarkunskaper, samt en verksamhetsförlagd del som består av lärarpraktik.

Utbildningen ges vid följande universitet och högskolor

De universitet och högskolor som ger yrkeslärarprogrammet finns listade nedan. Det är viktigt att du följer länken till webbsidan för den högskola du vill söka till för att få information om hur du gör för att söka just deras yrkeslärarutbildning.

Högskolorna har studie- och karriärvägledare som kan hjälpa dig med din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du på respektive högskolas webbplats.

Tips! Vill du jämföra utbildning, använd tjänsten: Hitta och jämför utbildningar

Så anmäler du dig till yrkeslärarprogrammet

Precis som för resterande högskoleutbildningar gör du din anmälan på Antagning.se. Men du måste också ansöka om att få dina yrkeskunskaper bedömda på den högskola du vill studera. Här väljer du det eller de ämnen du vill undervisa i och styrker sedan dina yrkeskunskaper på det sätt som den specifika högskolan efterfrågar. Exakt vilken information som behöver hittar du på respektive högskolas webbplats.

Anmäl dig på www.antagning.se

Dokument och intyg för att visa dina yrkeskunskaper

Det är de dokument som du har skickat in och refererar till i din anmälan som bedöms. Därför är det oerhört viktigt att du bifogar samtliga intyg som på något sätt kan styrka dina yrkeskunskaper. Det är viktigt att du inte bortser från några intyg, utan ser till att täcka in alla de yrkeskunskaper som efterfrågas i kunskapskriterierna. Detta gäller både intyg och eventuella beskrivningar av ditt yrkeskunnande.

Tänk på att alla dina anställningar, utbildningar och ibland även privata erfarenheter kan styrka yrkeskunskaper inom ett eller flera yrkesämnen.

Så behandlas din anmälan

När du har sökt till yrkeslärarprogrammet handläggs din anmälan enligt en bestämd ordning:

 • Komplett dokumentation (anmälan, underlag och alla dokument du hänvisar till) sammanställs. Om du behöver komplettera din ansökan hör den aktuella högskolan av sig.
 • Sammanställning, underlag och inskickade dokument granskas av sakkunnig inom respektive yrkesämne utifrån UHR:s kunskapskriterier.
 • Sakkunnig lämnar ett utlåtande till antagningsenheten på den aktuella högskolan.
 • Antagningsenheten på den högskolan du ansökt till fattar beslut kring din behörighet grundat på de underlag och dokument du skickat in samt den sakkunniges uttalande.
 • I övrigt går anmälan till som vanligt på antagning.se. Det är via antagning.se du får besked om din anmälan, både för den grundläggande och den särskilda behörigheten.
Sidan uppdaterades 2017-11-27

Så här söker du till yrkeslärarutbildningen

För att söka till yrkeslärarutbildningen behöver du skicka in extra information om dina yrkeskunskaper inom det ämne du vill undervisa.

OBS! Det räcker att du skickar in dina dokument och intyg till den högskola som du söker till i första hand. Högskolan gör sedan en kartläggning av det material som inkommit och andra högskolor kan se materialet vid behov.

Till följande lärosäten behöver du skicka in blanketten nedan:

 • Högskolan Väst
 • Karlstads universitet
 • Malmö högskola
 • Stockholms universitet

Ladda ner blanketten, fyll i din information, spara och skicka till den högskolan du önskar studera på i första hand. På blanketten står vilken e-postadress du ska skicka underlaget till.

Blankett obligatoriskt underlag - Yrkeslärarprogrammet (word)

Söker du i första hand till någon av följande universitet eller högskolor använder du istället webbtjänsten Valiweb för din dokumentation:

 • Göteborgs universitet
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan Kristianstad
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Umeå universitet

Till Valiweb och instruktioner för hur du fyller i din anmälan.

En utbildning som gör skillnad

Sharing is caring.

Tycker du också om att dela med dig? I så fall kanske läraryrket är något för dig. Som lärare för du vidare dina kunskaper och erfarenheter till eleverna, och du får säkert minst lika mycket tillbaka själv.