Vill du kombinera dina yrkeskunskaper med pedagogiskt arbete? Yrkeslärarutbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet och gedigna yrkeskunskaper och som vill jobba som yrkeslärare på till exempel gymnasiet.

Som yrkeslärare kan du arbeta som lärare i yrkesämnen i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt på Komvux eller annan gymnasial vuxenutbildning.

Du behöver både teoretiska och praktiska kunskaper

Om du vill studera till yrkeslärare måste du, tillsammans med grundläggande behörighet för högskolestudier, ha relevanta yrkeskunskaper inom de ämnen du vill undervisa i. Därför är det viktigt att du kan styrka att du har gedigna yrkeskunskaper, både praktiska och teoretiska, utifrån kraven som ställs på särskild behörighet. Den särskilda behörigheten i ett ämne anges i form av kunskapskriterier framtagna av Universitets- och högskolerådet. Du hittar dem på sidan: Särskilda behörighetskrav för yrkeslärare på www.uhr.se.

Läs mer om behörighet till högskolan >

Om yrkeslärarutbildningen

Yrkeslärarutbildningen omfattar 90 högskolepoäng och tar 1,5 år om utbildningen ges på heltid. Utbildningen består av en utbildningsvetenskaplig del, det vill säga generella lärarkunskaper, samt en verksamhetsförlagd del som består av lärarpraktik.

Utbildningen ges vid följande universitet och högskolor

De universitet och högskolor som ger yrkeslärarutbildningen finns listade nedan. Det är viktigt att du följer länken till webbsidan för den högskola du vill söka till för att få information om hur du gör för att söka just deras yrkeslärarutbildning.

Högskolorna har studie- och karriärvägledare som kan hjälpa dig med din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du på respektive högskolas webbplats.

Tips! Vill du jämföra utbildning, använd tjänsten: Hitta och jämför utbildningar

Så anmäler du dig till yrkeslärarutbildningen

Precis som för andra högskoleutbildningar gör du din anmälan på Antagning.se. Men du måste också ansöka om att få dina yrkeskunskaper bedömda av den högskola eller universitet du vill studera vid. Här väljer du det eller de ämnen du vill undervisa i och styrker sedan dina yrkeskunskaper genom att skicka in dokument och intyg som visar på dessa. Det är viktigt att du bifogar samtliga underlag som på något sätt kan styrka dina kunskaper. 

Exakt vilken information som behövs i anmälan hos respektive högskola eller universitet hittar du på deras webbplats. Mer information finns också i rutan till höger. 

Anmäl dig på www.antagning.se

Sidan uppdaterades 2018-02-22

Så anmäler du dig till yrkeslärarutbildningen

För att anmäla dig till yrkeslärarutbildningen behöver du skicka in extra information om dina yrkeskunskaper inom det ämne du vill undervisa.

Det räcker att du skickar in dina dokument och intyg till den högskola som du söker till i första hand. Högskolan gör sedan en kartläggning av det material som inkommit och andra högskolor kan se materialet vid behov.

Till följande universitet och högskolor ansöker du i Valda:

  • Högskolan Väst
  • Karlstads universitet
  • Malmö högskola
  • Stockholms universitet


Mer information om hur du ansöker i Valda publiceras i samband med att antagningsomgången öppnar den 15 mars 2018.

Söker du i första hand till någon av följande universitet eller högskolor använder du istället webbtjänsten ValiWeb för din dokumentation:

  • Göteborgs universitet
  • Högskolan Dalarna
  • Högskolan Kristianstad
  • Linköpings universitet
  • Linnéuniversitetet
  • Umeå universitet

Till ValiWeb och instruktioner för hur du fyller i din anmälan.

En utbildning som gör skillnad

Sharing is caring.

Tycker du också om att dela med dig? I så fall kanske läraryrket är något för dig. Som lärare för du vidare dina kunskaper och erfarenheter till eleverna, och du får säkert minst lika mycket tillbaka själv.