Det är aldrig för sent att studera. De senaste fem åren har Lars-Arne Taube, 73 år, läst kurser i globala studier vid Göteborgs universitet.

Att han som pensionär har möjlighet att läsa på universitetet tycker han är en förmån.

Jag är oändligt tacksam för att vi har ett sådant studiesystem där alla har möjlighet att förkovra sig utan att det kostar något, säger Lars-Arne.

Lars-Arne har inga ambitioner att ta examen utan läser fristående kurser på institutionen för globala studier och är noga med att välja kurser som inte blir fullsatta.

Jag vill inte konkurrera ut några yngre studenter. I början när jag kom in på en kurs där det var kö om platserna och jag insåg att jag tog en plats från en yngre fick jag dåligt samvete. Men i regel finns det platser kvar på globala studier, berättar Lars-Arne.

Jobbade som lärare

Innan pensionen jobbade Lars-Arne först som lärare i samhällskunskap och sedan som journalist. Redan i slutet av 60-talet studerade han på högskolan för första gången och det är en väldigt stor skillnad mellan då och nu.

Det är mer ordning i dag och jag tycker även att det är bättre nu. Nu bygger det mycket mer på seminarier och hemtentamen, du ska visa att du förstår, kan ta till dig kunskap och använda den, säger han.

Efter att han, som 60-åring, fått avtalspension då tidningen han jobbade på lades ned passade han på att leva gott pensionärsliv i några år. Men sedan började han fundera på att göra något mer intellektuellt för att hålla igång huvudet. Att det blev just globala studier är inte så konstigt.

Det är ett gammalt intresse jag har, jag var politiskt aktiv under 60-talet och när jag jobbade som journalist skrev jag mycket om Latinamerika, säger Lars-Arne.

Det är inte många andra pensionärer som läser vid institutionen för globala studier. Men Lars-Arne tycker att det är väldigt positivt med yngre studiekamrater.

De har jättemycket att ge mig. Jag har fått oerhört mycket kunskap om dagens ungdom och samhället i dag, hur de tänker, resonerar och ser på saker, berättar han.

Positivt med erfarenheter

Han hoppas att han även bidrar med sina erfarenheter och kunskaper vid grupparbeten och seminarier.

Jag har upplevt mycket av det vi läser om, bland annat Vietnamkriget och omvandlingen av Europa. För många av de yngre är det bara bokkunskap och historia, säger Lars-Arne.

På det stora hela ser han bara fördelar med att vara student och pensionär, men vissa saker blir tyvärr också svårare med åldern.

Det är inte lika lätt att läsa texterna och att komma ihåg saker och ting. Men å andra sidan har jag med åren lyckats skaffa mig en viss studieteknik, säger Lars-Arne.

Hur länge han ska fortsätta studera vet han inte, just nu tar han en termin i taget. Han har varvat heltidsstudier med deltidsstudier samtidigt som han passat på att resa. Syftet med studierna är inte en ny karriär eller liknande.

Mitt mål är att så länge som möjligt kunna fortsätta studera och förkovra mig, säger Lars-Arne.

Sidan uppdaterades 2020-09-10