Han tog tid på sig, men sedan tog gamla intressen för stadsplanering och kollektivtrafik över. Nu läser Nisse tredje året fysisk planering på Blekinge tekniska högskola.

Utbildningen i fysisk planering är treårig och leder till en kandidatexamen. Sedan ska han fortsätta i två år till med en master på BTH eller på en annan högskola. - Det lutar åt KTH, Chalmers eller Lunds tekniska högskola.

Från Stockholm till Karlskrona

Nisse har alltid haft i huvudet att han ska plugga vidare, det var bara svårt att bestämma sig för vad. Medan han funderade arbetade han inom skärgårdstrafiken i Stockholm på loven och efter studenten jobbade han i två år som fritidsledare och resurs på en skola för barn mellan 9 och 12 år.

 
- Det var roligt att arbeta med barn i de åldrarna och jag trivdes på skolan, men två år vara ganska lagom.

Men när han såg en artikel i Dagens Nyheter om utbildningen i fysisk planering blev han intresserad. Just den utbildningen finns bara på BTH och då var det läge att bryta upp från den invanda miljön i Stockholm och flytta till Karlskrona.

- Det är en utbildning där man blir som klippt och skuren till planarkitekt och jag har alltid varit intresserad av stadsplanering och kollektivtrafik, säger Nisse.

Samarbete i stället för konkurrens

Han gillar att BTH är en relativt liten högskola och att man känner både lärarna och de andra studenterna. Programmet har ett eget hus där lärarnas arbetsrum ligger granne med undervisningslokalerna. Där har studenterna också egna små ritsalar. Nisse känner inte av någon konkurrens mellan studenterna, tvärtom samarbetar de och ger varandra tips och råd.

- Utbildningen innehåller många praktiska moment, där man kan vara kreativ. Till en början är uppgifterna fiktiva, men högskolan samarbetar med kommunen så delar av de praktiska uppgifterna är verkliga, förklarar Nisse.

- Kraven är ibland lite lågt ställda - det är ganska lätt att glida igenom utbildningen och bli godkänd. Men lärarna peppar och ger bra handledning så det är upp till en själv att utnyttja tiden.

Studierna i England gav mersmak

Nisse var Erasmusstudent på universitetet i Newcastle en termin, där han pluggade Town Planning. Utbildningsmässigt hade det varit bättre att stanna kvar på BTH, tycker han, men totalt sett var terminen i England mycket lärorik. Den gav också mersmak. Därför har Nisse sökt ett stipendium från Internationella programkontoret (numera Universitets- och högskolerådet) för att åka till Indien en halv termin och göra sitt examensarbete inom ramen för Minor Field Studies.

Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) är ett Sidafinansierat stipendium för mindre fältstudier. Det ger studerande på universitet och högskolor med minst 150 högskolepoäng möjlighet att på plats i ett utvecklingsland samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Den som beviljats MFS-stipendium kan under minst åtta veckor studera frågor som har betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling. Som student söker du stipendiet vid någon av de institutioner som beviljats stipendier av före detta Internationella programkontoret, nuvarande Universitets- och högskolerådet.

Sidan uppdaterades 2020-09-10