Efter Politices kandidatexamen och ett års jobb på UNHCR och Greenpeace valde Karin Lidström att fortsätta sina studier på masternivå.

Efter tre års studier vid Linköpings universitet var det inte ett självklart val att studera vidare.

När jag var färdig med kandidaten kände jag mig ganska nöjd. Jag tror att jag behövde en paus för att bli sugen igen och tycka att det vore kul att studera vidare, berättar Karin.

Intresse för miljöfrågor

Jobbet på Greenpeace väckte ett intresse för miljöfrågor och när hon hittade masterprogrammet i hållbar utveckling vid Uppsala universitet kändes det som helt rätt utbildning. Det är en internationell utbildning där klassen består av cirka 50 studenter från 26 olika länder. Något som skapar en speciell stämning.

Alla i min klass är här för att verkligen utnyttja tiden till max, lära känna varandra och ha en härlig tid tillsammans. Det är också anledningen till att jag tyckt om att gå i en internationell klass. Det blir en så bra stämning och blandning av folk, säger Karin.

Masterprogrammet går mycket ut på att studenterna själva ska bidra till utbildningen och dela med sig av sina förkunskaper.

Det har varit väldigt kul, motiverande och annorlunda jämfört med kandidaten där det handlar mer om att bara ta in allt som föreläsaren säger, berättar Karin.

Nio månader i Moçambique

Den tredje terminen på utbildningen är valbar, många väljer att göra en praktiktermin eller läsa en termin utomlands. Karin valde att förlägga sin termin i Moçambique. Först sex månader på Sida och sedan tre månaders fältstudier för att skriva sin masteruppsats. Uppsatsen skrivs för den svenska biståndsorganisationen We Effect och handlar om landrättigheter ur ett genusperspektiv, kvinnors rätt att bruka jord.

Sida jobbar mycket med landsbygdsutveckling och det var där jag blev intresserad av frågan. Jag tog kontakt med We Effect, blev antagen till deras program, fick en handledare från Moçambique och jättemycket värdefull hjälp från dem, säger Karin.

Sommaren har gått åt till att skriva klart uppsatsen och nu känner sig Karin färdig med studierna trots att hon betonar att det varit jättekul att studera.

Min uppgift har varit att bara lära mig saker och ta in kunskap. Det är rätt fantastiskt att ha möjlighet att få ha det så ett tag, men nu vill jag jobba mer operativt, berättar hon.

Praktiktermin i höst

I höst väntar en termins praktik på organisationen Kvinna till kvinna. Praktiken finansierar hon genom att läsa en praktiktermin vid Göteborgs universitet och därmed får hon rätt till studiemedel. Hon medger att det kan ta emot lite att göra praktik igen men samtidigt är det en jättebra möjlighet att få arbetslivserfarenhet.

Kvinna till kvinna är verkligen en drömorganisation som jag gärna skulle jobba för i framtiden. Det verkar vara en bra praktikplats och jag tror att det kommer vara värdefullt för mig, säger Karin.

För dig som funderar på att läsa en master har Karin ett tips:

Jag tror det lönar sig att vara ganska specialiserad i sin master. Både min grundutbildning och master var ganska breda och det öppnar många möjligheter, men jag tror att du kan tjäna på att inrikta dig mer för att bli mer attraktiv inom det området.

Sidan uppdaterades 2020-09-10

Fakta

UNHCR

En av världens främsta humanitära organisationer. De ger internationellt skydd till människor på flykt.

Läs mer om UNHCR

Greenpeace

Internationell miljöorganisation, de arbetar med klimat, kärnkraft, försvar av våra hav, skog, miljögifter, genmodifierade organismer och freda och nedrustning.

Läs mer om Greenpeace

Kvinna till kvinna

Stöttar över 130 kvinnoorganisationer som arbetar för kvinnors rättigheter och fred.

Läs mer om Kvinna till kvinna

We Effect

Biståndsorganisation som arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion och vinna stöd för ett långsiktigt biståndsarbete.

Läs mer om We effect