Studera vid College of Europe

Spetsutbildning i Europastudier

College of Europe är en 1-årig masterutbildning i Europafrågor och räknas till en av världens bästa utbildningar för dig som vill arbeta i den internationella, politiska hetluften. Du kan studera på tre olika campus; i Brygge (Belgien), i Natolin utanför Warszawa (Polen) och i Tirana (Albanien).

Video om College of Europé

Vad är College of Europe?

College of Europe är både ett universitet och ett internat som grundades av den västeuropeiska fredsrörelsen 1949. Till en början bedrevs studierna på ett campus i Brygge Belgien men sedan 1993 finns det också ett andra campus i Natolin, utanför Warszawa i Polen. Hösten 2024 startar ett tredje campus för College of Europe i Tirana, Albanien.

Varje år studerar drygt 400 personer från ett 50-tal länder på College of Europe. Att bo och studera tillsammans gör att studenterna ofta får vänner för livet, knyter internationella kontakter och kan behålla kontakt­erna genom alumni-nätverk efter avslutade studier. Några kända medlemmar i alumni-nätverket är bland andra Europa­parlamentets ordförande Roberta Metsola, Finlands tidigare statsminister Alexander Stubb och Sveriges försvarsminister Pål Jonsson.

Efter avslutad utbildning får studenterna ofta arbete inom EU:s institutioner, utrikesförvaltningen, banker, advokatbyråer, konsult­firmor med mera.

Så här går det till:

Förbered din ansökan

Läs instruktionerna för ansökan och samla allt i god tid av det du behöver för att kunna skicka in en ansökan. Vissa saker kan ta längre tid, be till exempel om referensbrev tidigt. Fyll sedan i ansöknings­formuläret. Var noga med att din ansökan är komplett.
Instruktioner på College of Europe:s webbplats

Förbered dig

Förbered dig inför intervju. Representanter från College of Europe håller onlineintervju under mars-maj varje år. Endast behöriga sökande (pre-selected) kallas till intervju. 

Stipendium

Det kostar att studera vid College of Europe. Avgiften inkluderar studieavgift, kost och logi. Utbildningen är CSN-berättigad och UHR fördelar stipendier till svenskar som är antagna till studier vid College of Europe.
UHR:s stipendium för College of Europe

Påbörja dina studier

Grattis! Du är antagen till en av världens bästa utbildningar. Det är dags att börja studera. Introduktion och språkkurser börjar redan i augusti. Läsåret börjar i september.

Allt du behöver veta om studier vid College of Europe

Studier vid College of Europe förbereder dig för att leva och arbeta i ett alltmer integrerat Europa. Under studietiden får du kontakter med EU-tjänstepersoner, får träning inför praktikansökan och Epsos urvalsprocess. Du ökar därmed dina chanser att få en EU-praktikplats och anställning vid EU:s institutioner eller vid utrikes­förvaltningen, banker, advokat­byråer och konsultfirmor. Att bo och studera tillsammans gör att studenterna ofta får vänner för livet. 
Se film om att söka via College of Europes Youtube

För att söka påbyggnads­utbildningen vid College of Europe ska du som sökande redan ha en examen (kandidat eller master) från universitet eller högskola inom ämnen som till exempel juridik, ekonomi, stats­vetenskap, administration, journalistik eller internationella relationer. Undervisningen genomförs på engelska och franska, så det är en förutsättning att ha goda kun­skaper i båda språken. Om du inte känner sig trygg i franska språket har du möjlighet att gå en intensivkurs i franska under sommaren, innan utbildningen startar till hösten.
Läs mer på UHR:s webbplats om vad du kan studera vid College of Europe

Du fyller i din ansökan via ansöknings­formuläret på webbplatsen för College of Europe. Ansökan är öppen från oktober till mitten av januari, inför efterföljande läsår som startar i september och avslutas i slutet av juni, året därpå. Utbildningen genomförs under 10 månader. 

Tänk på att ha god tid på dig när du skickar din ansökan. Förutom att fylla i ett ansökningsformulär ska du förbereda och bifoga följande underlag:

  • CV som ska vara i formatet Europass
  • Två brev från olika referenter som intygar din lämplighet att studera vid College of Europe

Läs instruktionerna inför ansökan hos College of Europe
Läs hur du skapar ditt CV i Europass via Universitets- och högskolerådet (UHR)

Stipendiemedel fördelas automatiskt efter att College of Europe underrättat UHR om vilka svenska studenter som har antagits till utbildningen. Du behöver inte ansöka om stipendier själv. Mer information om stipendiemedel från UHR Information om andra stipendieprogram

Mer information

Kontakta College of Europe för frågor om studier och ansökan.
Mejl till Brygge i Belgien
Mejl till Natolin i Polen

För frågor om stipendier för svenska studenter kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR)

Du kan läsa information om College of Europes utbildningsprogram i Brygge (Belgien), Natolin (Polen) och Tirana (Albanien).
Läs mer om utbildningsprogram på College of Europes webbplats
Läs mer om ansökningskrav vid College of Europe
Hitta mer information på webbsidan College of Europe