EU Career Sweden

Gör skillnad i EU

EU är en stimulerande och utmanande arbetsplats. I EU-institutionerna får du arbeta med aktuella frågor och har möjlighet att förbättra livet för omkring 450 miljoner EU-invånare. Det är en utmaning och ett privilegium, varje dag.

Nyfiken på en EU-karriärmöjligheter? UHR hjälper dig att ta ett steg närmare din EU-karriär .

Så här går det till:

1. Välj vad du vill göra

Du kan göra obetald praktik under dina högskolestudier eller betald praktik efter du har tagit din examen. Om du vill arbeta, finns flera anställnings­former: välj mellan fast, kontrakts- eller korttidsanställning. 

2. Välj praktik/arbetsplats

Beroende på vilka frågor och arbetsuppgifter vill du arbeta med, kan du välja mellan EU:s institutioner, byråer och organ som erbjuder möjligheter till arbete och praktik. 80% av EU:s institutioner och byråer är i Bryssel eller Luxembourg, 20% inom andra EU länder eller resten av världen.

3. Hitta mer information

Du hittar information om EU-karriärmöjligheter på European Personnel Selection Office webbsida. Här kan du hitta information om pågående och kommande ansökningsförfarande, ansökningskriterier, hur urvalsprocessen går till samt hur du bör förbereda sig.

4. Få stöd

UHR stöttar svenska sökande under hela ansöknings och urvalsprocessen genom informations- och träningsinsatser. På vår webbsida finns övningsmaterial och tips. Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen stöttar svenskar under praktikperioden och rekryteringsprocessen.

Filmer om EU

Allt du behöver veta om EU-karriärmöjligheter

Ditt jobb går inte ut på att öka företagsvinster, utan på att förbättra livet för omkring 450 miljoner EU-invånare. Det är en utmaning och ett privilegium, varje dag.

Du som är EU-medborgare och har fyllt 18 år samt har mycket goda kunskaper i minst två EU-språk. Högskolestuderande kan söka obetald EU-praktik. För betald EU-praktik krävs en högskoleexamen. För EU-jobb är arbetserfarenhet ett krav. Det är alltid meriterade med kunskaper i flera språk, internationella erfarenheter, utbytesstudier och andra utbildningar som till exempel College of Europe.

Börja planera din EU-karriär tidigt. Satsa på att lära dig flera språk, gör ett utbyte till ett annat land, anmäl dig som volontär, ta en magisterexamen, sök Erasmus-utbyte, arbeta och engagera dig i EU-frågor, skapa expertkunskaper i ett eller flera områden  – skapa EU-tråden i din karriär och sök EU-karriärmöjligheter.

UHR erbjuder träning- och coachningsstöd inför varje steg av urvalsprocessen och hjälper svenska sökande att förbereda sig inför olika delprov och övningar. Det finns övningsmaterial och stödinformation på UHR:s webbsida. Behöver du stöd och vägledning med din EU-karriär – ta kontakt med UHR via concours@uhr.se

De svenskar som är anställda inom EU:s institutioner är en resurs för Sverige. Det är viktigt att det finns kunskap om svenskt samhällsliv och förvaltningskultur. Det behövs även ett svenskt synsätt och värderingar som är förankrade i det svenska samhället i olika beredningsprocesser inom EU:s förvaltning. Det ger också möjlighet till insyn och inflytande och kan stärka svenska positioner i EU-samarbetet. Man ska heller inte underskatta värdet av att de som har kontakt med olika delar av EU:s förvaltning även kan möta en svensk bland EU-systemets tjänstemän.

Nyfiken? Här finns det hjälp!

Vill du veta mer om EU-karriärmöjligheter? På UHR:s webbsida finns information om möjligheter till arbete och praktik samt stöd- och övningsmaterial för dig som söker praktik och arbete. UHR anordnar informationsaktiviteter och informerar om pågående ansökningsförfarande. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få information och inspiration.

Nyhetsbrev om praktik och arbete vid EU:s institutioner