EU Careers Sweden

Gör skillnad i EU

EU-institutionerna är stimulerande och utmanande arbetsplatser. Där du får arbeta med aktuella frågor och har möjlighet att förbättra livet för omkring 450 miljoner EU-invånare. Det är en utmaning och ett privilegium, varje dag.

Så här går det till:

1. Välj vad du vill göra

Du kan göra obetald praktik under dina högskolestudier eller betald praktik efter att du har tagit examen. Om du vill söka arbete, finns flera anställnings­former: fast, kontrakts- eller korttidsanställning

2. Välj praktikplats eller arbetsplats

Valet beror på vilka frågor och arbetsuppgifter vill du arbeta med. Du kan välja mellan EU:s institutioner, byråer och organ som erbjuder möjligheter till arbete och praktik. 80 procent av EU:s institutioner och byråer ligger i Bryssel eller Luxemburg, 20 procent i andra EU-länder eller resten av världen.

3. Hitta mer information

Information om EU-karriärmöjligheter finns på European Personnel Selection Office:s (Epso) webbsida. Där hittar du information om pågående och kommande ansökningsförfaranden, ansökningskriterier, hur urvalsprocessen går till samt hur du bör förbereda dig.

4. Få stöd

UHR stöttar svenska sökande under hela ansökning- och urvalsprocessen genom information- och träningsinsatser. På vår webb finns övningsmaterial och tips. Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen stöttar även svenskar under praktikperioden och rekryteringsprocessen.

Allt du behöver veta om EU-karriären

Ditt jobb går ut på att förbättra livet för omkring 450 miljoner EU-invånare. Det är en utmaning och ett privilegium, varje dag.

Du som är EU-medborgare och har fyllt 18 år samt har mycket goda kunskaper i minst två EU-språk. Högskolestuderande kan söka obetald EU-praktik. För betald EU-praktik krävs en högskoleexamen. För EU-jobb är arbetserfarenhet ett krav. Det är alltid meriterade med kunskaper i flera språk, internationella erfarenheter, utbytesstudier och andra utbildningar som till exempel College of Europe.

Börja planera din EU-karriär tidigt. Satsa på att lära dig flera språk, gör ett utbyte till ett annat land, anmäl dig som volontär, ta en magisterexamen, sök Erasmus-utbyte, arbeta och engagera dig i EU-frågor. Skapa expertkunskaper i ett eller flera områden – skapa EU-tråden i din karriär och sök EU-karriärmöjligheter.

UHR erbjuder träning- och coachningsstöd inför varje steg av urvalsprocessen och hjälper svenska sökande att förbereda sig inför olika delprov och övningar. Det finns övningsmaterial och stödinformation på UHR:s webbsida. Behöver du stöd och vägledning med din EU-karriär – ta kontakt med UHR via concours@uhr.se

De svenskar som är anställda inom EU:s institutioner är en resurs för Sverige. Det är viktigt att det finns kunskap om svenskt samhällsliv och förvaltningskultur. Det behövs även ett svenskt synsätt och värderingar som är förankrade i det svenska samhället i olika beredningsprocesser inom EU:s förvaltning. Det ger också möjlighet till insyn och inflytande och kan stärka svenska positioner i EU-samarbetet. Man ska heller inte underskatta värdet av att de som har kontakt med olika delar av EU:s förvaltning även kan möta en svensk bland EU-systemets tjänstemän.

Nyfiken? Här finns det hjälp!

Vill du veta mer om EU-karriärmöjligheter? På UHR:s webb finns information om möjligheter till arbete och praktik samt stöd- och övningsmaterial för dig som söker praktik och arbete. UHR anordnar informationsaktiviteter och informerar om pågående ansökningsförfaranden. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få information och inspiration.

Prenumerera på nyhetsbrev