I Sverige får 44 universitet och högskolor utfärda svenska examina. Alla universitet har tillstånd att utfärda forskarexamen.

32 lärosäten har tillstånd att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Övriga har bara tillstånd att utfärda examina på grundnivå och avancerad nivå.

Dessutom finns det fyra enskilda utbildare som bara har examenstillstånd inom psykoterapi (ej med på kartan). En enskild utbildningssamordnare har inte staten som huvudman.

Lund har flest doktorander

Lunds universitet hade flest doktorander 2015 och har även haft det under den senaste 20-årsperioden. Närmare två tredjedelar av alla aktiva doktorander är verksamma vid något av dessa sex universitet:

 • Lunds universitet
 • Karolinska institutet
 • Kungl. Tekniska högskolan, KTH
 • Uppsala universitet
 • Göteborgs universitet
 • Stockholms universitet

Lärosäten med generell examensrätt

Alla universitet, samt Handelshögskolan i Stockholm och Chalmers tekniska högskola i Göteborg, har generella examenstillstånd och kan därmed i princip utfärda forskarexamen i vilket ämne de önskar. För konstnärliga examina krävs emellertid särskilda tillstånd även för dessa lärosäten – se vidare nedan.

Chalmers tekniska högskola

Göteborgs universitet

Handelshögskolan i Stockholm

Karlstads universitet

Karolinska institutet

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

Linköpings universitet

Linnéuniversitetet

Luleå tekniska universitet

Lunds universitet

Malmö Universitet

Mittuniversitetet

Stockholms universitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Umeå universitet

Uppsala universitet

Örebro universitet

Lärosäten med specifika examenstillstånd

Följande lärosäten har tillstånd att bedriva forskarutbildning inom de specifika ämnesområden som anges.

Blekinge tekniska högskola

 • IT med tillämpningar
 • Planering och management

Blekinge tekniska högskola

Ersta Sköndal Bräcke högskola

 • Människan i välfärdssamhället

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Gymnastik- och idrottshögskolan

 • Idrott, fysisk aktivitet och hälsa

Gymnastik- och idrottshögskolan

Göteborgs universitet

 • Konstnärlig doktorsexamen

Göteborgs universitet

Högskolan Dalarna

 • Mikrodataanalys
 • Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik

Högskolan Dalarna

Högskolan Väst

 • Arbetsintegrerat lärande
 • Produktionsteknik

Högskolan Väst

Högskolan i Borås

 • Biblioteks- och informationsvetenskap
 • Människan i vården
 • Resursåtervinning
 • Textil och mode (generell forskarexamina)
 • Konstnärlig doktorsexamen inom området textil och mode

Högskolan i Borås

Högskolan i Gävle

 • Byggd miljö
 • Hälsofrämjande arbetsliv

Högskolan i Gävle

Högskolan i Halmstad

 • Informationsteknologi
 • Innovationsvetenskap
 • Hälsa och livsstil

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Skövde

 • Informationsteknologi

Högskolan i Skövde

Jönköping university

 • Humanistiskt-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde, utom i statsvetenskap
 • Industriell produktframtagning

Jönköping university

Lunds universitet

 • Konstnärlig doktorsexamen

Lunds universitet

Mälardalens högskola

 • Inbyggda system
 • Innovation och produktrealisering
 • Miljö-, energi- och resursoptimering
 • Industriell ekonomi, arbetsliv och styrning
 • Didaktik
 • Hälsa och välfärd

Mälardalens högskola

Södertörns högskola

 • Historiska studier
 • Kritisk kulturteori
 • Miljövetenskapliga studier
 • Politik, ekonomi och samhällets organisering
 • Utbildningsvetenskapliga studier

Södertörns högskola

Sidan uppdaterades 2018-02-01