Inom forskarutbildningen i Sverige finns två examensnivåer: doktorsexamen och licentiatexamen. Båda dessa finns som generella och konstnärliga examina.

Doktorsexamen

En doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng, motsvarande fyra års utbildning.

För examen krävs godkända prov i de kurser som ingår i utbildningen, samt en godkänd vetenskaplig avhandling om minst 120 högskolepoäng.

Själva examinationen kallas för disputation vid avläggande av doktorsexamen.

Disputationen

Licentiatexamen

En licentiatexamen omfattar minst 120 högskolepoäng, motsvarande minst två års utbildning.

För examen krävs godkända prov i de kurser som ingår i utbildningen, samt en godkänd vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng.

Licentiatexamen

Du kan läsa mera om examina i högskoleförordningens bilaga 2, Examensordningen.

Sidan uppdaterades 2019-01-17