År 2010 infördes konstnärlig examen på forskarnivå, som ett komplement till de generella examina inom de konstnärliga ämnena.

Skillnaden mellan en konstnärlig och en generell examen är inte helt tydlig, men den konstnärliga kan sägas lägga större vikt vid det gestaltande inslaget.

De lärosäten som vill utfärda konstnärliga forskarexamina måste ansöka om tillstånd. Hittills har tre lärosäten fått tillstånd:

  • Göteborgs universitet.
  • Lunds universitet.
  • Högskolan i Borås, inom området textil och mode.

År 2013 hade dessa lärosäten sammanlagt 49 doktorander med inriktning mot konstnärliga examina.

Sidan uppdaterades 2019-01-17