Mariana Bustamante tröttnade på konsultjobbet i Venezuela. Nu forskar hon i bildanalys vid Linköpings universitet. Hon tycker att den akademiska nivån är hög.

Mariana Bustamante har nästan kommit halvvägs med sin doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

– Jag är vid Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, som hör till Linköpings sjukhus. Mitt projekt handlar om visualisering och analys av blodflödet i det kardiovaskulära systemet med hjälp av magnetröntgen.

Från Venezuela till Uppsala

Hon kom till Sverige 2010 från Venezuela. Där hade hon utbildat sig till dataingenjör och jobbat ett par år.

– Men som dataingenjör i Venezuela finns det nästan bara två typer av jobb, antingen som konsult eller inom telekom. Jag ville göra något roligare, så jag bestämde mig för att hitta ett ställe där jag kunde göra min master.

Stället hon hittade var Uppsala universitet, som har ett utbytesavtal med hennes universitet i Venezuela. En dag under de sista veckorna på utbildningen fick hon syn på en annons från Linköpings universitet.

– De sökte en doktorand till ett medicinskt bildanalysprojekt. Och bildanalys var ämnet för min masteruppsats, så det var helt perfekt för mig!

Artiklar viktigare i Sverige

Mariana säger att hon kände sig lite vilsen i början när hon kom till Linköping. De flesta av hennes doktorandkolleger hade läst sina masters vid Linköpings universitet och var därför bekanta med organisationen och rutinerna, men hon fick aldrig en ordentlig introduktion. Hon saknar också det sociala livet och nationerna i Uppsala.

– Fast jag kommer bra överens med mina handledare och jag älskar mitt ämne. Det är det viktigaste!

Hon tycker att det finns något positivt med hur svenska avhandlingar är uppbyggda.

– I andra länder så blir din avhandling en tjock bok som ingen kommer att läsa. Att ha publicerat artiklar betraktas normalt inte som lika viktigt. Men här vid min institution är det vanligt att skriva fyra-fem artiklar. I slutändan behöver du bara sammanställa en tunn bok med alla dina artiklar, och så skriver du en introduktion. Den boken, snyggt presenterad, blir som ditt visitkort, och folk kan faktiskt läsa den. Det tycker jag är en stor fördel.

Träffar familjen halvvägs

Enligt Mariana är det populärt bland venezuelanska studenter att doktorera utomlands. En majoritet av dem åker till USA. Hur står sig en svensk examen i jämförelse?

– Jag skulle definitivt säga att en svensk doktorsexamen är lika värdefull. Linköpings universitet är fullt i klass med andra universitet, åtminstone inom mitt forskningsfält. Men om du åker ut i världen så känner ju ingen till namnet Linköping, till skillnad från MIT (Massachusetts Institute of Technology) eller Oxford.

Hon har varken tid eller pengar att besöka sitt hemland varje år, men hon försöker träffa sin familj någonstans halvvägs, till exempel i Spanien. Och så finns naturligtvis de moderna kommunikationsverktygen.

– Min mamma var inte så händig med tekniken innan jag flyttade hit, men du skulle se henne nu – hon kan använda Skype och WhatsApp, hon kan chatta!

Sidan uppdaterades 2015-08-21