Som doktorand vid Umeå universitet var Erik Sigurdson knuten till två forskarskolor. Hans forskning påverkades starkt av den tvärvetenskapliga miljön.

Erik Sigurdson har precis disputerat vid Umeå universitet. Hans avhandling, ”Det sitter i väggarna”, handlar om genus i skolslöjden.

– Det är en studie av trä- och metallslöjdens lärmiljö. Den förändras liksom inte – bänkarna ser likadana ut som i slutet av 1800-talet. Miljön skapades ju så här för att man ville att vissa elever, det vill säga pojkar, skulle erfara vissa saker och fostras till vissa erfarenheter och rörelser. Jag kallar det för en sociomateriell maskulinitet.

Siktade mot forskning

Han jobbade själv som slöjdlärare i många år men kände en dragning tillbaka till akademin. Först fick han en tjänst som adjunkt vid Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, och efter ett tag hoppade han på en magisterkurs. När den var klar sökte han en doktorandtjänst och lyckades bli antagen vid andra försöket.

– Jag var väldigt initierad i vägarna fram i forskning, jag hade nog siktet inställt på den nivån.

Erik Sigurdson har varit knuten till två forskarskolor, Genusforskarskolan och Forskarskolan för det utbildningsvetenskapliga fältet (FU), vilket han tycker varit en förmån. Båda är tvärvetenskapliga lokala forskarskolor inom Umeå universitet. Genusforskarskolan, som etablerades 2001 med syftet att främja genusforskningen inom olika discipliner, delfinansierade även hans doktorandtjänst. FU tillhandahöll merparten av de obligatoriska kurser som ingick i utbildningen.

– Första halvan av doktorandtiden var väldigt tät, det var nästan som att vara med i två klasser. Den tvärvetenskapliga miljön har påverkat min avhandling jättemycket. Det var ju inte så att det blev enklare, men intressantare!

Värdefull seminariegrupp

Under hela doktorandperioden var han med i en fast seminariegrupp i Genusforskarskolans regi, där doktorander från hela universitetet diskuterat, kritiserat och uppmuntrat varandra. Han tycker att det varit ett värdefullt forum.

– Det spelar inte så stor roll om man har olika perspektiv, det är högt i tak, man känner varandras styrkor och svagheter. Jag har använt mig ganska mycket av den gruppen och lagt fram texter – vetenskapsmassage kallar jag det.

Erik Sigurdson framhåller också att forskarskolorna genom sina nätverk och ekonomiska resurser erbjudit goda möjligheter till internationalisering. Han har själv deltagit i kortare kurser utomlands i samarbete med andra universitet.

Eget projekt motiverar

Han är medveten om att han haft en lättare studietid än många kolleger. Han har ingen egen familj och har kunnat fokusera helt och hållet på sitt projekt. Samarbetet med handledarna fungerade bra, och undervisningsplikten som ingick i tjänsten var ren rutin för honom som lärare. Fast den allmänna bilden av livet som doktorand är överdrivet negativ, anser han.

– Jag tror att det är föremål för en hel del mytbildning, att det ska vara så oerhört jobbigt och omvälvande. Och det är det ju på ett sätt – man lägger ner mycket arbete. Men att driva ett eget forskningsprojekt motiverar på ett helt annat sätt än att plugga för poäng, man söker verkligen kunskap. Det har inte varit plågsamt för fem öre, utan riktigt kul!

Sidan uppdaterades 2015-08-21