Här kan du läsa intervjuer med doktorander, fackrepresentanter, professorer och andra personer med anknytning till forskarutbildningen.