Problem med handledaren är vanliga bland doktorander. Den doktorand som önskar har rätt att byta handledare, men det kan medföra praktiska problem med forskningen.

Om en konflikt uppstår mellan doktorand och handledare ska doktoranden begära ett samtal med handledaren. Om samtalet inte leder till något konstruktivt bör doktoranden vända sig till prefekten, dekanen eller någon annan ansvarig för forskarutbildningen. Facket, kåren, doktorandombudsmannen och studenthälsan kan också ge stöd. Vid akuta problem är det viktigt att agera så snart som möjligt så att studierna inte blir lidande.

Rätt att byta handledare

Det är viktigt att veta att institutionen eller högskolan är skyldig att hjälpa till. En doktorand har enligt högskoleförordningen rätt att byta handledare om han eller hon begär det.

Tyvärr innebär det oftast stora praktiska problem. Dels kanske det inte finns någon annan lämplig handledare inom ämnesområdet, dels kan forskningen ha framskridit så långt att det är svårt för en ny person att sätta sig in i arbetet. För en doktorand som deltar i ett projekt som leds av handledaren är det särskilt besvärligt. I värsta fall kan doktoranden bli tvungen att byta ämne på sin avhandling.

Kärleksrelationer

Det händer att en doktorand och en handledare inleder en relation. Då är det viktigt att handledaren omedelbart avsäger sig handledarskapet och ordnar en ersättare. Doktoranden kan naturligtvis själv ta initiativ till att få byta handledare, men ansvaret vilar tyngst på handledaren.

Även om kärleksrelationen är jämlik så är inte doktorandens och handledarens roll det. Det är nästan alltid doktoranden som råkar illa ut om relationen tar slut. Därför är det viktigt att doktoranden bygger upp nätverk och har biträdande handledare och andra bedömare, för att inte bli helt utlämnad till en enda person.

Sidan uppdaterades 2015-08-24