Det finns flera svenska och europeiska organisationer som tillvaratar doktorandernas intressen.

Vid de flesta lärosäten som bedriver forskarutbildning finns det olika former av doktorandorganisationer inom studentkårerna. Där ingår valda doktorandrepresentanter.

Doktorandombudsmän

De större lärosätenas kårer har ofta också en doktorandombudsman som kan vägleda doktoranden i de regler, förordningar och praxis som gäller för forskarutbildningarna. Till ombudsmannen kan man också vända sig om man har problem och blivit felaktigt behandlad under utbildningen. Doktorandombudsmannen har ingen formell makt men kan fungera som en medlare vid konflikter mellan doktorand och handledare/institution.

SFS-DK

Doktorandkommittén under Sveriges Förenade Studentkårer, SFS-DK, är en nationell samarbetsorganisation för de kåraktiva doktoranderna som gör det möjligt för doktorander från olika lärosäten att mötas och utbyta erfarenheter.

Organisationen bedriver utbildningsbevakning av frågor som rör doktorander och forskarutbildningen. De sprider dessutom information om doktorandernas speciella situation till bland annat politiker och beslutsfattare, till exempel via remissvar.

SFS-DK består av doktorandrepresentanter från olika lärosäten. Kommittén är öppen även för doktorander vilkas studentkårer inte är medlemmar i SFS.

SFS-DK

Europeiska doktorandorganisationer

Det finns två organisationer som arbetar med doktorandfrågor på europeisk nivå, The European Students’ Union (ESU) och Eurodoc.

ESU

Eurodoc

Sidan uppdaterades 2015-08-25