Det finns flera fackliga organisationer som engagerar sig för doktorander. På deras webbplatser nedan hittar du mer information. Den som har en doktorandtjänst kan också vara med i a-kassan.

Saco-sfären

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av många olika förbund som organiserar akademiker.

Saco

I Saco ingår bland andra följande större förbund:

SULF

SULF, Sveriges universitetslärarförbund, har en doktorandförening, SDF, som speciellt bevakar doktorandernas intressen.

Sveriges ingenjörer

Civilekonomerna

Jusek

Naturvetarna

Läkarförbundet

TCO och ST

Under TCO och ST finns ST-ATF som en aktiv avdelning ute på lärosäten och institut.

TCO

ST

Lärarförbundet

Lärarförbundet vänder sig till alla lärarkategorier, även doktorander.

Lärarförbundet

SAC-Syndikalisterna

SAC-Syndikalisterna organiserar också doktorander.

SAC-Syndikalisterna

A-kassor

Den som har en doktorandtjänst kan välja att ansluta sig till en a-kassa för att vara försäkrad mot inkomstbortfall vid en eventuell arbetslöshet. Man kan vara ansluten till a-kassan direkt eller genom ett fackförbund.

Den största a-kassan för akademiker är AEA, Akademikernas erkända arbetslöshetskassa, som är Saco:s a-kassa. De har utförlig information om vad som gäller för doktorander avseende rätt till medlemskap och ersättning.

AEA

TCO har ingen central a-kassa. Varje förbund har i stället sin egen a-kassa.

Sidan uppdaterades 2016-02-12