Så kallade forskarskolor skapar en inspirerande miljö för doktorander genom samverkan mellan flera lärosäten och ofta även flera ämnen.

Forskarskolor kan vara uppbyggda och organiserade på många olika sätt. Fördelarna för doktoranderna kan vara möjligheter till förstärkt handledning, ett bredare kursutbud genom samverkan mellan lärosäten om kurser och seminarier, tvär- eller mångvetenskapliga inspel i sin utbildning genom samverkan mellan olika ämnen och möjlighet att ta del av nationella och internationella nätverk. Ambitionen är att förstärka kvaliteten i forskarutbildningen och skapa goda förutsättningar för doktoranderna till ett livslångt yrkesliv.

Den första nationella satsningen på forskarskolor genomfördes i början av 2000-talet då regeringen inrättade 16 nationella forskarskolor. Varje forskarskola har en värdhögskola, som ansvarar för forskarskolan, samt ett antal partnerhögskolor.

 

Sidan uppdaterades 2019-01-17