För varje ämne inom forskarutbildningen ska det finnas en allmän studieplan som beskriver innehållet i utbildningen. Handledaren och doktoranden ska också upprätta en individuell studieplan.

Allmän studieplan

Den allmänna studieplanen ska innehålla

  • det huvudsakliga innehållet i utbildningen
  • krav på särskild behörighet
  • övriga nödvändiga föreskrifter.

Kontakta den institution där du vill forska och för att få den allmänna studieplanen för ämnet du är intresserad av.

Individuell studieplan

Högskoleförordningen föreskriver att det ska upprättas en individuell studieplan för varje doktorand. Planen ska upprättas gemensamt av doktoranden och handledaren. Forskarutbildningen är individuell och därför kan innehållet i utbildningen se olika ut för de enskilda doktoranderna, även när de studerar inom samma ämne.

Den individuella studieplanen ska innehålla

  • högskolans och doktorandens åtaganden
  • en tidsplan för doktorandens utbildning.

Den individuella studieplanen ska regelbundet följas upp och ändras av lärosätet vid behov, efter samråd med doktoranden och handledaren. Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl för det.

Läs mera om studieplaner i högskoleförordningens 6 kap. § 27 och § 29.

Sidan uppdaterades 2019-01-17