För att högskoleprovet ska genomföras på ett smittskyddsäkert sätt gäller ett tak för antal anmälningar för varje högskola som anordnar högskoleprovet den 24 oktober. Antalet deltagare är 40 000 skrivande.

Region Totalt
Blekinge Tekniska Högskola 455
Göteborgs universitet 4400
Högskolan Dalarna 905
Högskolan i Borås 680
Högskolan i Halmstad 905
Högskolan i Gävle 905
Högskolan i Skövde 790
Högskolan Kristianstad  680
Högskolan Väst 790
Jönköping University 1130
Karlstad universitet 905
Linköpings universitet 1695
Linnéuniversitetet 1360
Luleå tekniska universitet 680
Lunds universitet 4630
Mittuniversitetet 1020
Mälardalens högskola 1770
Provorter i utlandet 250
Stockholms universitet 11390
Umeå universitet 1130
Underåriga* 500
Uppsala universitet 1900
Örebro universitet 1130
Totalt  40000

* De personer som inte fyller minst 19 år under 2021.

 

Sidan uppdaterades 2021-08-17