Här finns frågor och facit från högskoleprovet som skrevs den 13 mars 2021. Provresultat för de som skriver högskoleprovet kan vanligtvis hämtas drygt en månad efter provtillfället. Provresultatet från den 13 mars 2021 kan hämtas i slutet av april.

Under högskoleprovet den 13 mars 2021 var provpass 2 utprövningpass och räknas därför inte. Alla provskrivare fick samma version av provet.

Tillgänglighet

Provfrågorna och facit publiceras både som webbsidor och som pdf-filer för utskrift. 

I webbsidesversionen har bilder med tabeller, figurer, diagram och koordinatsystem i de kvantitativa proven delarna enbart en kort bildbeskrivning, t ex  ”figur” eller ”graf”.

Du som har en grav synskada kan beställa ett övningsprov i punktskrift eller i Daisyformat från ditt provanordnande lärosäte. 

Högskoleprovet för dig med synskada

Provfrågor 13 mars 2021

UHR har bara tillstånd att visa de engelska texterna (ELF) i en vecka efter provdagen.

Provpass 1 - verbal del (utan ELF)

Provpass 3 - kvantitativ del 

Provpass 4 - verbal del (utan ELF)

Provpass 5 - kvantitativ del

Provfrågor som pdf

Provpass 1 - verbal del utan ELF (pdf)

Provpass 3 - kvantitativ del (pdf)

Provpass 4 - verbal del utan ELF (pdf)

Provpass 5 - kvantitativ del (pdf)

Facit

Facit 

Facit (pdf)

Källor

Källförteckning

Källförteckning (pdf)

Normeringstabell

Normeringstabell publiceras i slutet av april.

Sidan uppdaterades 2021-03-20