Hösten 2019 kommer ett antal universitet och högskolor prova på att vikta sökandes resultat på högskoleprovet. Att provresultatet viktas betyder att resultatet från en av delarna, kvantitativ eller verbal, väger tyngre än den andra delen.

Vissa civilingenjörsutbildningar provar viktning i samband med antagningen till hösten 2019. Får du bra resultat på högskoleprovet på den del som väger tyngst kan du öka dina chanser att komma in på en utbildning. Det är bara på vissa civilingenjörsutbildningar provresultatet kommer viktas och det är fortfarande ditt totala resultat som du konkurrerar med.

De universitet och högskolor som provar viktning av resultatet på högskoleprovet är Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, Luleå universitet, Karlstad universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet. Kontakta dem direkt om du har frågor kring de civilingenjörsutbildningar där de kommer använda viktning av resultatet på högskoleprovet. Kontaktuppgifter till universitet och högskolor i Sverige

Viktning sker automatiskt

Du behöver inte göra något själv när du anmäler dig till högskoleprovet eller ansöker till högskolan. Viktningen sker automatiskt. Det innebär att om du söker utbildningar där viktning används och samtidigt söker utbildningar där viktning inte används, kommer ditt resultat på högskoleprovet att anpassas automatiskt.

Sidan uppdaterades 2019-05-14