Källor högskoleprovet 25 oktober 2020.

KVANTITATIV DEL 1

DTK

Folkskollärarföreningen 1880–1909
Christina Florin: Kampen om katedern. Umeå universitet, 1987.

Transplantationer
Livsviktigt.se: Antal transplanterade organ 2000–2014. Socialstyrelsen.

Tillväxt i regioner 1995–2005
Trender och prognoser 2008 – befolkningen utbildningen arbetsmarknaden med sikte på 2030. Statistiska centralbyrån (SCB) 2009.

Norrländskt lantarbete på 1930-talet
Utredning angående Norrlands näringsliv. SOU 1943:39. Jordbruksdepartementet.

KVANTITATIV DEL 2

Adopterade barn födda under 1970-talet
Tema adoption, rapport 2014:4. 70-talist och adopterad – så har det gått. Statistiska centralbyrån (SCB).

Miljöskyddskostnader för industrin i Sverige
Statistiska meddelanden, MI 23 SM 1301: Miljöskyddskostnader i industrin 2012. Statistiska centralbyrån (SCB).

Fartygsfynd kring Riddarholmskanalen
Marcus Hjulhammar: Stockholm från sjösidan. Marinarkeologiska fynd och miljöer.
Stockholmiana förlag, 2010.

Teater och dans i siffror
Kulturen i siffror 2007:2. Teater & dans 2004–2005. Statens kulturråd, 2007.

VERBAL DEL 1

LÄS – kort text

Kopplingen till Medelhavet
Pontus Skoglund: ”Vilken var vår koppling till Sardinien?” i Populär Arkeologi, nr 4/2013

LÄS – långa texter

Hemtjänstens historia
Monica Nordström: Yttre villkor och inre möten. Hemtjänsten som organisation. Monograph from the Department of Sociology, No 68. Avhandling Göteborgs universitet, Göteborg 1988.

Hat och kärlek på nätet
Elza Dunkels: ”Nätmobbing, näthat och nätkärlek: kunskaper och strategier för en bättre vardag på nätet.” Gothia Folkbildning, Stockholm 2016.

MEK

För en etta eller tvåa i innerstaden blir …
Hans Arbman: ”Gruvboom utan motstycke” i Dagens Nyheter, 2015-12-15.

Det arrangeras ett särskilt spåranlagsprov för …
Renée Willes: ”Hundsport” i Nationalencyklopedin.

Redaktionen var ____ i en stil som bäst beskrivs …
Erik Eje Almqvist: ”Den stora oron” i Filter #27, 2012-08-09

Människor tar en mängd beslut såväl i den egna …
Mittuniversitetet, osignerat: ”Intuition och magkänsla inte alltid …” på Forskning.se, 2007-05-29.

Att ____ betesmark är en syssla som ger mycket …
Ingvar Claesson & Marina Bengtsson: ”Restaurera betesmark” för Länsstyrelsen Västra Götaland.

Han ____ vidsträckta turnéer i Europa och Amerika …
Osignerat: ”Georges Enesco” i Musiklexikon (A–K), s 686. Kulturhistoriska förlaget, 1982.

Nageltrång kan vålla en smärtsam …
Osignerat: ”Nageltrång” i Bra Böckers Läkarlexikon.

En dominerande inställning bland såväl …
Ragnar Haake. Frihetskonst. Författarroll och modernitet … Atlas, 2013.

Presidentens retorik är alltför osaklig och övertydlig …
Erik Bergin: ”Trump splittrar republikanerna” i Svenska Dagbladet, 2016-03-02.

Sedan slutet av 1990-talet används begreppet …
Sven-Göran Malmgren: ”validering” i Nationalencyklopedin.

VERBAL DEL 2

LÄS – kort text

Överklagan av mål 4453-10 och 4314-11
Eskil Nord: ”Från Högsta förvaltningsdomstolen, juni–augusti 2012” i Förvaltningsrättslig tidskrift, nr4/2012
 

LÄS – långa texter

Resandefolk och romer i historisk belysning
Samuel Edquist: [Rec. av] Exkludering, assimilering eller utrotning? ”Tattarfrågan” i svensk politik 1880–1955 av Martin Eriksson, och Nya rum för socialt medborgarskap. Om vetenskap och politik i ”Zigenarundersökningen” … av Ida Olsson Al Fakir. Arbetarhistoria, nr 3 4/2016

Utbildningspolitik och pedagogisk forskning
Bengt Persson: ”Den pedagogiska forskningen måste ta plats i utbildningsdebatten” i Tvärsnitt, nr 3/2009

MEK

Det Riksbanken vill bekämpa med införandet …
Andreas Cervenka: ”Är Ingves en modern kung Midas?” i Svenska Dagbladet, 2015-03-02.

För journalistiken i sig har det lite eller ingen …
Helena Giertta: ”Det finns inte en lösning” i Journalisten, 2014-11-05.

Jordbrukets spridning karakteriserades av ett…
Osignerat: ”jordbruk”. Nationalencyklopedin.

År 1900 utkom Ellen Keys stora verk Barnets århundrade …
Inga Sanner: ”Kristna kvinnor centrala när …” i Respons, nr 3/2014.

Det är inte farligt att äta mat som legat länge i …
Osignerat: ”Förvara maten rätt” för Livsmedelverket, 2016-05-02.

I ljuset av dess mycket grovt skissade aspekter av …
Claus Leggewie: ”Den förnekade historien” i Glänta nr 1/2014.

Fristående skolor kan ha olika profiler, till exempel …
Osignerat i Mål i Mun, SOU 2002:27 (bilaga 6, s. 109).

Utredning av huruvida depressionssjukdom …
Kajsa-Mia Holgers: ”Tinnitusbehandling styrs av etiologin” i Läkartidningen, nr 46/2003, s. 3748.

Markägaren lade inga hinder i vägen när Nisse …
Åsa Ottosson ”Grottkryp i Kilsbergen” för Svenska Turistföreningens årsbok 2010 (s. 35).

Från 1976 utgav Frank Zappa endast skivor i eget namn …
Inspirerat av Birgitta Forsman: ”Kulturrelativism” i Forskning & Framsteg, 2014-06-30

Sidan uppdaterades 2020-10-27