Hela högskoleprovet 2020-10-25

Tabell som visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare som uppnått respektive normerad poäng på hela högskoleprovet.

Normerad poäng Antal deltagare i provet Andel deltagare i provet (%) Kumulativ andel deltagare i provet (%)
0.00 84 0.4 0.4
0.05 112 0.5 0.8
0.10 170 0.7 1.6
0.15 307 1.3 2.9
0.20 360 1.5 4.4
0.25 430 1.8 6.3
0.30 499 2.1 8.4
0.35 594 2.6 11.0
0.40 721 3.1 14.1
0.45 773 3.3 17.4
0.50 867 3.7 21.1
0.55 1032 4.4 25.5
0.60 1040 4.5 30.0
0.65 1096 4.7 34.7
0.70 1209 5.2 39.9
0.75 1176 5.0 45.0
0.80 1168 5.0 50.0
0.85 1161 5.0 55.0
0.90 1106 4.7 59.7
0.95 1132 4.9 64.6
1.00 1075 4.6 69.2
1.05 993 4.3 73.4
1.10 916 3.9 77.4
1.15 756 3.2 80.6
1.20 760 3.3 83.9
1.25 635 2.7 86.6
1.30 598 2.6 89.2
1.35 509 2.2 91.4
1.40 375 1.6 93.0
1.45 348 1.5 94.5
1.50 298 1.3 95.8
1.55 246 1.1 96.8
1.60 190 0.8 97.6
1.65 164 0.7 98.3
1.70 114 0.5 98.8
1.75 85 0.4 99.2
1.80 79 0.3 99.5
1.85 50 0.2 99.7
1.90 30 0.1 99.9
1.95 20 0.1 100.0
2.00 10 0.0 100.0
  23 288 100.0  

Medelvärde = 0.84

Standardavvikelse = 0.38

Sidan uppdaterades 2021-06-11