Verbal del högskoleprovet 2020-10-25

Tabell för överföring av antal rätta svar till normerad poäng. Övriga kolumner visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare för respektive normerad poäng.

 

Antal rätta svar Normerad poäng Antal provdeltagare Andel prov- deltagare (%) Kumulativ andel provdeltagare (%)
0 – 17 0.0 518 2.2 2.2
18 – 19 0.1 378 1.6 3.8
20 – 22 0.2 800 3.4 7.3
23 – 26 0.3 1441 6.2 13.5
27 – 29 0.4 1365 5.9 19.3
30 – 32 0.5 1674 7.2 26.5
33 – 36 0.6 2396 10.3 36.8
37 – 39 0.7 1859 8.0 44.8
40 – 43 0.8 2425 10.4 55.2
44 – 47 0.9 2282 9.8 65.0
48 – 51 1.0 2052 8.8 73.8
52 – 55 1.1 1711 7.3 81.2
56 – 58 1.2 1068 4.6 85.7
59 – 61 1.3 827 3.6 89.3
62 – 64 1.4 744 3.2 92.5
65 – 66 1.5 427 1.8 94.3
67 – 68 1.6 341 1.5 95.8
69 – 70 1.7 282 1.2 97.0
71 – 73 1.8 325 1.4 98.4
74 – 75 1.9 185 0.8 99.2
76 – 80 2.0 188 0.8 100.0
    23 288 100.0  

Medelvärde = 0.82

Standardavvikelse = 0.42

 

Sidan uppdaterades 2020-11-26