Tabell som visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare som uppnått respektive normerad poäng på hela högskoleprovet.

Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beteendevetenskapliga mätningar

Högskoleprovet

Fördelningstabell

Normerad poäng Antal deltagare i provet Andel deltagare i provet (%) Kumulativ andel
deltagare i provet (%)
0.00 141 0.4 0.4
0.05 209 0.5 0.9
0.10 347 0.9 1.8
0.15 428 1.1 2.9
0.20 541 1.4 4.2
0.25 659 1.7 5.9
0.30 813 2.1 8.0
0.35 950 2.4 10.4
0.40 1101 2.8 13.2
0.45 1162 3.0 16.2
0.50 1355 3.5 19.6
0.55 1483 3.8 23.4
0.60 1561 4.0 27.4
0.65 1727 4.4 31.8
0.70 1753 4.5 36.3
0.75 1829 4.7 40.9
0.80 1806 4.6 45.5
0.85 1812 4.6 50.1
0.90 1822 4.6 54.8
0.95 1736 4.4 59.2
1.00 1738 4.4 63.6
1.05 1620 4.1 67.8
1.10 1552 4.0 71.7
1.15 1505 3.8 75.5
1.20 1426 3.6 79.2
1.25 1301 3.3 82.5
1.30 1204 3.1 85.6
1.35 1016 2.6 88.2
1.40 958 2.4 90.6
1.45 803 2.0 92.6
1.50 688 1.8 94.4
1.55 543 1.4 95.8
1.60 453 1.2 96.9
1.65 363 0.9 97.9
1.70 281 0.7  98.6
1.75 196 0.5 99.1
1.80 130 0.3 99.4
1.85 87 0.2 99.6
1.90 73 0.2 99.8
1.95 40 0.1  99.9
2.00 34 0.1 100.0
  39 246  100.0  

 

Medelvärde = 0.88
Standardavvikelse = 0.39

Sidan uppdaterades 2021-06-10