Tabell för överföring av antal rätta svar till normerad poäng. Övriga kolumner visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare för respektive normerad poäng.

Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beteendevetenskapliga mätningar

Högskoleprovet

Normeringstabell

Antal rätta svar Normerad poäng

Antal deltagare i provet

Andel deltagare i provet (%) Kumulativ andel deltagare i provet (%)
0 - 20 0.0 896 2.3 2.3
21 - 22 0.1 703 1.8 4.1
23 - 25 0.2 1453 3.7 7.8
26 - 28 0.3 1880 4.8 12.6
29 - 31 0.4 2237 5.7 18.3
32 - 35 0.5 3460 8.8 27.1
36 - 39 0.6 3693 9.4 36.5
40 - 42 0.7 2826 7.2 43.7
43 - 45 0.8 2880 7.3 51.0
46 - 49 0.9 3631 9.3 60.3
50 - 53 1.0 3315 8.4 68.7
54 - 56 1.1 2320 5.9 74.6
57 - 59 1.2 2256 5.7 80.4
60 - 62 1.3 1976 5.0 85.4
63 - 65 1.4 1724 4.4 89.8
66 - 68 1.5 1465 3.7 93.6
69 - 70 1.6 770 2.0 95.5
71 - 72 1.7 633 1.6 97.1
73 - 74 1.8 521 1.3 98.5
75 - 76 1.9 326 0.8 99.3
77 - 80 2.0 281 0.7 100.0
  39 246 100.0  

Medelvärde = 0.85

Standardavvikelse = 0.44

Sidan uppdaterades 2021-06-10