Tabell för överföring av antal rätta svar till normerad poäng. Övriga kolumner visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare för respektive normerad poäng.

Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beteendevetenskapliga mätningar

Högskoleprovet

Normeringstabell

Antal rätta svar             Normerad poäng Normerad poäng Antal provdeltagare Andel prov- deltagare (%) Kumulativ andel provdeltagare (%)
0 - 20 0.0 896 2.3 2.3
21 - 22 0.1 703 1.8 4.1
23 - 25 0.2 1453 3.7 7.8
26 - 28 0.3 1880 4.8 12.6
29 - 31 0.4 2237 5.7 18.3
32 - 35 0.5 3460 8.8 27.1
36 - 39 0.6 3693 9.4 36.5
40 - 42 0.7 2826 7.2 43.7
43 - 45 0.8 2880 7.3 51.0
46 - 49 0.9 3631 9.3 60.3
50 - 53 1.0 3315 8.4 68.7
54 - 56 1.1 2320 5.9 74.6
57 - 59 1.2 2256 5.7 80.4
60 - 62 1.3 1976 5.0 85.4
63 - 65 1.4 1724 4.4 89.8
66 - 68 1.5 1465 3.7 93.6
69 - 70 1.6 770 2.0 95.5
71 - 72 1.7 633 1.6 97.1
73 - 74 1.8 521 1.3 98.5
75 - 76 1.9 326 0.8 99.3
77 - 80 2.0 281 0.7 100.0
  39 246 100.0  

Medelvärde = 0.85

Standardavvikelse = 0.44

Sidan uppdaterades 2020-09-20