Facit, högskoleprovet 2019-04-06.

Inom parentes anges vilket provpass som gäller för dem som gjort provet för dyslektiker eller svagt synskadade, t.ex. (= DYS 1).

Provpass 1 (= DYS 1)

Verbal del al.

Fråga Rätt svar
1 E
2 D
3 E
4 B
5 B
6 A
7 D
8 D
9 E
10 B
11 D
12 C
13 C
14 D
15 A
16 B
17 D
18 B
19 C
20 A
21 C
22 A
23 C
24 D
25 B
26 D
27 C
28 D
29 D
30 A
31 A
32 C
33 C, D
34 A
35 D
36 B
37 C
38 B
39 B
40 C

 

Provpass 2 (= DYS 2)

Kvantitativ del pv.

Fråga Rätt svar
1 A
2 C
3 D
4 B
5 A
6 A
7 C
8 D
9 C
10 D
11 A
12 A
13 D
14 D
15 C
16 B
17 A
18 A
19 B
20 C
21 B
22 C
23 C
24 C
25 B
26 E
27 A
28 D
29 A
30 B
31 B
32 D
33 C
34 A
35 C
36 C
37 D
38 D
39 A
40 D

Provpass 3

Provpass 3 ingår ej! (Utprövningspass)

Provpass 4 (= DYS 3)

Verbal del oe.

Fråga Rätt svar
1 D
2 E
3 D
4 E
5 E
6 B
7 B
8 E
9 C
10 C
11 C
12 A
13 D
14 C
15 C
16 D
17 A
18 B
19 A
20 D
21 B
22 B
23 C
24 D
25 B
26 A
27 B
28 A
29 D
30 C
31 D
32 C
33 B
34 D
35 C
36 B
37 A
38 D
39 C
40 A

 

Provpass 5 (= DYS 4)

Kvantitativ del of.

Fråga Rätt svar
1 B
2 D
3 D
4 C
5 B
6 B
7 A
8 C
9 A
10 D
11 C
12 D
13 C
14 B
15 B
16 B
17 A
18 D
19 B
20 D
21 C
22 A
23 D
24 C
25 C
26 E
27 B
28 D
29 B
30 C
31 A
32 A
33 B
34 D
35 D
36 C
37 A
38 C
39 A
40 B
Sidan uppdaterades 2020-09-14