KVANTITATIV DEL 1

DTK

Idrottsföreningar inom några specialförbund SCB.
Statistisk årsbok för Sverige 2014. Avsnitt: Kultur och fritid

Vegetationshistoria i Stenbrohult
Matts Lindblad & Sven G. Nilsson: ”Skog och träd i kulturlandskapet”.
I Svensk Botanisk Tidskrift 93, Svenska Botaniska Föreningen, 1999.

Vägtrafikolyckor i Sverige 2006
Vägtrafikskador 2006. Utvidgat tabellverk enligt äldre publicering. SIKA Institute, 2007.

Himlakroppar och atmosfäriska gator
Nils Mustelin. Liv bland miljarder stjärnor. Civilisationer i Vintergatan – och därbortom? Natur och Kultur, 1980.

KVANTITATIV DEL 2

DTK

Utrikes och inrikes luftfart
Luftfart 2010. Statistik 2011:6. Trafikanalys och Transportstyrelsen, 2011.

Fågellokaler i södra Dalsland
Lars Svensson: Fågellokaler i Sverige – En reseguide.
Svenska naturskyddsföreningen, Sverige ornitologiska förening, 1979.

Kostnader för flerbostadshus
Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 – boende, byggande och bebyggelse.
Statistiska centralbyrån (SCB), 2012.

Lärosäten i Sverige 1886–1949
Statistisk årsbok för Sverige 1950. Universitet och högskolor åren 1886–1949.
Statistiska centralbyrån (SCB), 1950.

VERBAL DEL 1

LÄS

Kort text

Gamla påhopp
Helena Hagelin: ”Erik Falk, Verbala förolämpningar i 1630-talets Uppsala” i Historisk tidskrift, nr 4/2013.

Långa texter

Ett sluttande plan?
Staffan Bergström, Maria Norlén, P C Jersild, Sven Román, Berit Hasselmark: ”Utred självvalt livsslut” i Läkartidningen, nr 34–35/2016.

Skolan och demokratin
Arne Hellmark: ”Skolan riskerar att göra eleverna till sämre demokrater” i Pedagogiska magasinet, nr 1/2013.

MEK

Varje gruvprojekt måste ____ av …
Berth-Olof Brännström: ”Gruvboom utan motstycke” i Dagens Arena, 2007-12-27.
Hämtat 2018-08-17 från www.dagensarena.se/innehall/gruvboom-utan-motstycke/

En viss del av näthinnan kan …
Ulf Laveborg: ”Snart ser vi färg i mörkret” i Teknikens Värld, nr 21/2010 (s. 34–36) 2010-09-30.

Inom varje utskott diskuterar man …
Svenska läkare mot kärnvapen: ”Lär om kärnvapen: FN och kärnvapen”. Uppdaterat 2017-09-11, Hämtat 2018-08-17 från laromkarnvapen.se/karnvapen-varlden/internationellt/

Enligt utbildningsministern visar det …
Gustav Fridolin: ”Läsa-skriva-räkna-garanti för lågstadiet införs 2017” i Dagens Nyheter, 2015-03-04. Hämtat 2018-08-17 från www.dn.se/debatt/lasa-skriva-rakna-garanti-forlagstadiet-infors-2017/

Byte till njurfoder har effekt mot …
Lena Pelander: ”Kronisk njursjukdom hos hund och katt” i Doggy rapport, nr 2/ 2008, s. 19.
Hämtat 2018-08-17 från www.schafersjukdomar.se/Doggy_spondylos.pdf

Sett över en längre period …
Jan Andersson: ”Frågor och svar om BNP” i Sydsvenskan, 2009-02-27.
Hämtat 2018-10-15 från www.sydsvenskan.se/2009-02-27/fragor-och-svar-om-bnp

I det sammanhanget kan jag berätta ännu en …
Edvard Derkert: ”Att övervintra i dy” i Hjärnstorm, nr 119 (nr 2/2014)

Det finns gott om djur som anpassar sitt beteende …
Per Snaprud: ”Inga hönshjärnor! Framtidsplaner: Snårskrikor planerar sin frukost” i Forskning & Framsteg, nr 8/2009.
Hämtat 2018-08-17 från fof.se/tidning/2009/8/artikel/inga-honshjarnor

Sverige har en mycket liberal presslagstiftning …
Helle Klein: ”Censur på 2000-talet” i Aftonbladet, 2004-06-04.
Hämtat 2018-10-15 från www.aftonbladet.se/ledare/a/xRgvaR/censur-pa-2000-talet/

Många av de barnfilmer som …
Erika Hallhagen: ”Hoppfullt för svensk barnfilm” i Svenska Dagbladet, 2013-04-15.

VERBAL DEL 2

LÄS

Kort text

PBL under förändring
Paul Hansson: ”Radikala PBL-förslag – kan ge effektivare k-märkning” i Byggnadskultur, nr 2/2013.

Långa texter

Almsjuka
Pia Barklund: ”Alm- och askskottsjuka” i Biologen, nr 4/2011.

Det politiska äktenskapet
Catrine Andersson: ”Recension: Det politiska äktenskapet. 400 års historia om familj och reproduktion” i Tidskrift för genusvetenskap, nr 4/2011

MEK


Sedan 1996 finns Beredskapsmuseet …
Maths Jalhed: ”Från intresse till fullödigt museum” i Kulturimperiet, nr 5/2013.

Vid empiriska studier har det visat sig att …
Osignerad: ”yrkeshierarki” i Nationalencyklopedin.

Läroverken och deras motsvarigheter…
Christina Florin, C & Ulla Johansson: ”Där de härliga lagrarna gro …” Kultur, klass och kön i de svenska läroverken 1850–1914 (s. 288). Tidens förlag, 1993.
Hämtat 2018-08-17 från gupea.ub.gu.se/handle/2077/41327

Denna tredje ____ av bemötandet …
Vilhelm Ekensten: ”Bemötande på tre nivåer” ur Om bemötandet av människor med funktionshinder (s. 17). Sisus, 2001.

Borrelios är en bakteriell infektionssjukdom …
Lars Hagberg: ”borrelios” i Nationalencyklopedin.

De är finlandssvenskar, och tillhör alltså …
Mikael Parkvall: Lagom finns bara i Sverige – och andra myter om språk.
Telegram Bokförlag/Schibsted Förlagen/Stevali, 2009.

Det finns en outtalad ledarskapsteori som …
Erik Helmersson: ”Den bästa av världar är inte god nog för oss” i Dagens Nyheter, 2016-05-08. Hämtat 2018-08-17 från www.dn.se/arkiv/ledare/den-basta-av-varldar-ar-inte-god-nogfor-oss/

Diskussionen som följde kändes mest som …
David Brolin: ”Identitetspolitik eller socialism” i Arbetaren, 2014-12-13.
Hämtat 2018-08-17 från www.arbetaren.se/2014/12/13/identitetspolitik-eller-socialism/

Det framkom att cheferna ____ bidrar till …
Maria Carlqvist,(red): ”Ledarskap och kultur påverkar hur forskning används i fysioterapi” för Region Östergötland (2015).

Att genomskåda ____ är ofta svårt …
Jörgen Malmquist: ”simulering” i Nationalencyklopedin.

 

Sidan uppdaterades 2020-09-20