Hela högskoleprovet 2019-04-06

Umeå universitet
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Beteendevetenskapliga mätningar
Högskoleprovet

Tabell som visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare som uppnått respektive normerad
poäng på hela högskoleprovet.

Normerad poäng Antal deltagare i provet Andel deltagare i provet (%) Kumulativ andel deltagare i provet (%)
0.00 306 0.6 0.6
0.05 321 0.6 1.1
0.10 449 0.8 1.9
0.15 582 1.0 3.0
0.20 730 1.3 4.3
0.25 931 1.7 6.0
0.30 1131 2.0 8.0
0.35 1277 2.3 10.3
0.40 1468 2.6 13.0
0.45 1679 3.0 16.0
0.50 1860 3.4 19.4
0.55 1985 3.6 22.9
0.60 2211 4.0 26.9
0.65 2380 4.3 31.2
0.70 2614 4.7 35.9
0.75 2632 4.7 40.7
0.80 2649 4.8 45.5
0.85 2658 4.8 50.3
0.90 2630 4.7 55.0
0.95 2542 4.6 59.6
1.00 2422 4.4 64.0
1.05 2356 4.2 68.2
1.10 2174 3.9 72.1
1.15 2121 3.8 76.0
1.20 2021 3.6 79.6
1.25 1808 3.3 82.9
1.30 1601 2.9 85.7
1.35 1451 2.6 88.4
1.40 1274 2.3 90.7
1.45 1159 2.1 92.8
1.50 935 1.7 94.4
1.55 831 1.5 95.9
1.60 596 1.1 97.0
1.65 497 0.9 97.9
1.70 402 0.7 98.6
1.75 282 0.5 99.1
1.80 174 0.3 99.5
1.85 132 0.2 99.7
1.90 64 0.1 99.8
1.95 51 0.1 99.9
2.00 55 0.1 100.0
  55 441 100.0  

Medelvärde = 0.88

Standardavvikelse = 0.39

 

Sidan uppdaterades 2021-06-10