Facit till version 1 av högskoleprovet 2019-10-20.

Inom parentes anges vilket provpass som gäller för dem som gjort provet för dyslektiker eller svagt synskadade, t.ex. (= DYS 1).

Provpass 1 (= DYS 1)

Kvantitativ del ps

Fråga Rätt svar
1    A
2 C
3 D
4 A
5 D
6 C
7 B
8 A
9 B
10 D
11 B
12 B
13 C
14 A
15 A
16 A
17 B
18 A
19 A
20 D
21 C
22 D
23 C
24 C
25 A
26 D
27 D
28 B
29 D
30 B
31 B
32 C
33 B
34 D
35 B
36 A
37 D
38 A
39 B
40 C

Provpass 2

Provpass 2 ingår ej! (Utprövningspass)

Provpass 3 (= DYS 2)

Verbal del oz

Fråga Rätt svar
1 E
2 B
3 E
4 B
5 C
6 D
7 D
8 C
9 A
10 E
11 B
12 A
13 C
14 C
15 D
16 C
17 B
18 B
19 C
20 A
21 B
22 C
23 A
24 C
25 B
26 C
27 A
28 D
29 C
30 D
31 B
32 A
33 C
34 B
35 D
36 A
37 C
38 B
39 B
40 B

Provpass 4 (= DYS 3)

Kvantitativ del rz

Fråga Rätt svar
1 C
2 B
3 D
4 C
5 A
6 B
7 A
8 D
9 D
10 C
11 D
12 D
13 A
14 B
15 C
16 A
17 C
18 B
19 C
20 B
21 B
22 D
23 C
24 C
25 E
26 A
27 D
28 A
29 B
30 B
31 C
32 A
33 C
34 B
35 D
36 C
37 B
38 D
39 D
40 A

Provpass 5 (= DYS 4)

Verbal del iu

Fråga Rätt svar
1 E
2 C
3 A
4 D
5 B
6 D
7 B
8 A
9 C
10 A
11 D
12 C
13 B
14 D
15 B
16 A
17 A
18 D
19 D
20 A
21 B
22 C
23 D
24 B
25 A
26 D
27 D
28 C
29 A
30 A
31 C
32 A
33 D
34 C
35 A
36 A
37 C
38 B
39 C
40 D

 

Sidan uppdaterades 2020-09-07