KVANTITATIV DEL 1 och DEL 2

DTK

Majblommans bidragsverksamhet

2014. Majblommans Riksförbund och dess lokala Majblommeföreningar.

Tungmetaller i fisk

Sveriges officiella statistik: Miljöövervakning Kust och hav. Naturvårdsverket 2008.

Sjukvård i Sverige år 1900

Statistisk årsbok för Sverige 2000. Hälso‐ och sjukvård. Statistiska centralbyrån (SCB).

Ut‐ och inflyttning i fyra kommuner

Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, 2018.

Provfiske med nät

Nationellt Register över Sjöprovfisken – NORS. 2015. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU),  Institutionen för akvatiska resurser. www.slu.se/sjoprovfiskedatabasen [2011‐11‐12]

Provbetyg och kursbetyg i gymnasieskolans matematik

Redovisning av uppdrag om avvikelser mellan provresultat och kursbetyg I gymnasieskolan. DNR U2012/7265/S. Skolverket 2013.

Mat och dryck i avloppet

Mängd mat och dryck via avloppet – en enkätundersökning i svenska hushåll. Rapport 6624, augusti 2014. Naturvårdsverket 2014.

Skadefall bland barn 0–3 år

Årsrapport – EHLASS 2003. Hem‐ och fritidsolycksfall i Sverige.  Socialstyrelsen, 2005.

Telefonapparater i några länder

Sveriges officiella statistik. Telefon och telegraf år 1940.  Kungl. Telegrafstyrelsen, 1941

Berggrund i Skaraborg

Rapporter och meddelanden nr 56. Kalksten och dolomit I Sverige. © Sveriges geologiska undersökning, 1990.


VERBAL DEL 1

LÄS

Kort text

Barns utveckling

Lennart Svensson: ”Två olika sätt att betrakta barn” i Forskning & Framsteg nr 1/2014

Långa texter

Sarkozys utrikespolitik

Ingrid Hedström: ”Frankrike och den arabiska våren” och “Francafrique” i Världspolitikens dagsfrågor, nr 10/2011.

Evidensbaserad naturvård

Per Milberg & Karl‐Olof Bergman: ”Evidensbaserad naturvård – nytt begrepp och ny färdriktning” i Svensk botanisk tidskrift, nr 1/2010.

MEK

Bevarandet av den biologiska ____ är den moderna …

Osignerat. Piteå kommun

Kvinnan använde sin hyresrätt till förvaring av arvegods …

Jakob Hultman: ”För mycket prylar. Blir av med kontraktet” i Hem & Hyra 2012‐01‐17.

Författaren pekar på hur personer som kritiserar …

Hanna Bornäs: ”Ångest, ångest tycks vara människans arvedel” i Respons, nr 3/2015.

"Vi vill inte blanda oss i ryktesspridningen. Det där …"

Daniel B Larsson: “Arsenals kapten ska inte till serie A”. Fotbollskanalen 2013‐10‐17.

Vart rör sig den globala ekonomin? Den stora frågan …

Mats Benner: ”Endast starka nationalstater kan inrama globaliseringen” i Respons, nr 1/2014.

Nyligen kom nyheten att det på månen, i motsats till …

Osignerad bloggpost. “Månen” för Månhusets vänner.

Men lika mycket som en enig kritikerkår i Danmark …

Jes Stein Pedersen: ”Poeten som satte Danmark i brand” i Svenska Dagbladet, 2014‐01‐10.

På åttiotalet gick jag ur den svenska statskyrkan …

Stellan Holmsten: ”Inget att ursäkta sig för” i Kulturimperiet, nr 5/2013)

Att politiker och högt uppsatta tjänstemän …

Osignerad ledare: ”Stäng svängdörrarna i politiken” i Dagens Nyheter, 2014‐12‐12.

En konstnärlig utbildning ____ bör ge studenten …

Lars E. Pettersson: ”Dags för en typografisk utbildningskommission?” i Biblis 65, våren 2014.

VERBAL DEL 2

LÄS

Kort text

Mål om rättsprövning

Stefan Axelsson: ”Mål om rättsprövning av regeringens beslut” i Förvaltningsrättslig tidskrift, nr 2/2013.

Långa texter

Att återskapa muskelfunktioner

Jan Fridén: ”Muskelfunktioner kan återskapas” i Svensk idrottsforskning, nr 3/1999.

Den goda litteraturen

Katarina Bernhardsson: [rec. av] Magnus Persson. “Den goda boken. Samtida föreställningar om litteratur och läsning” i Tidskrift för litteraturvetenskap, nr 4/2012.

MEK

Eftersom landet har ett litet antal dollarmiljardärer …

Osignerad notis: ” Få förunnat med hemma‐OS i Sotji” i Norrbottens‐Kuriren, 2014‐02‐17.

En nysning framkallas normalt av kemisk eller ____ retning...

Osignerad notis: ”nysning” i Bra Böckers Läkarlexikon.

Sam Shepards stycke utspelas, likt flera andra av hans …

Pia Huss: “Teater: Naturalistisk sorgesång” i Dagens Nyheter, 2001‐06‐26.

Det ska bli tio gånger säkrare att åka bakom ratten …

Mattias Rabe: ”Så ska Tesla erövra världen” I Teknikens Värld, 2016‐07‐21.

För att gå i bräschen för digitaliseringen av svensk …

Alexandra Borg: ”Brutna ryggar” i Biblis 65, våren 2014.

Vi behandlar ofta knäskador och har tagit fram program …

Adam Holmberg: “Blod, svett och rehab” i Karolinska Magasin, nr 1/2014.

Att avslöja ____ var en dålig idé. Myten kring en okänd författare …

Clara Törnvall: ”Slutet är här för pseudosuccén” i Fokus, 2017‐06‐09.

En person som inte kan styra sina handlingar och …

Johanna Rose: ”Med vett och vilja?” i Forskning & Framsteg, 2012‐03‐31.

Jag känner igen mig i hans totala förnekande av …

Gabriella Håkansson ”Haruki Murakami: Vad jag pratar om när jag pratar om löpning” i Dagens Nyheter, 2010‐06‐23.

Utredaren förde in en moralisk ____ i sitt betänkande …

Olle Abrahamsson: ”Är civilkurage något att rösta om?” i Svensk juristtidning, nr 6/2011.

Sidan uppdaterades 2020-09-07