Normeringstabell för verbal del, högskoleprovet 2019-10-20.

Umeå universitet
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Beteendevetenskapliga mätningar
Högskoleprovet

Tabell för överföring av antal rätta svar till normerad poäng. Övriga kolumner visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare för respektive normerad poäng.

Antal rätta svar Normerad poäng Antal deltagare i provet Andel deltagare i provet (%) Kumulativ andel deltagare i provet (%)
0 – 17 0,0 803 1,9 1,9
18 – 20 0,1 1107 2,7 4,6
21 – 23 0,2 1667 4,0 8,6
24 – 26 0,3 2076 5,0 13,6
27 – 29 0,4 2519 6,1 19,7
30 – 33 0,5 3680 8,9 28,5
34 – 36 0,6 3064 7,4 35,9
37 – 39 0,7 3007 7,2 43,1
40 – 43 0,8 3970 9,5 52,7
44 – 46 0,9 2940 7,1 59,7
47 – 50 1,0 3529 8,5 68,2
51 – 53 1,1 2477 6,0 74,2
54 – 56 1,2 2207 5,3 79,5
57 – 60 1,3 2672 6,4 85,9
61 – 63 1,4 1661 4,0 89,9
64 – 66 1,5 1477 3,6 93,5
67 – 69 1,6 1116 2,7 96,2
70 – 71 1,7 558 1,3 97,5
72 – 73 1,8 444 1,1 98,6
74 – 75 1,9 339 0,8 99,4
76 – 80 2,0 258 0,6 100,0
    41 571 100,0  

Medelvärde = 0.85

Standardavvikelse = 0.44

Sidan uppdaterades 2021-06-10