Inom parentes anges vilket provpass som gäller för dem som gjort provet för dyslektiker eller svagt synskadade, t.ex. (= DYS 1).

Provpass 1 (= DYS 1)

Verbal del fe

Fråga Rätt svar
1 A
2 D
3 D
4 E
5 B
6 E
7 C
8 A
9 A
10 B
11 B
12 D
13 B
14 B
15 A
16 A
17 B
18 B
19 C
20 A
21 D
22 B
23 C
24 A
25 A
26 D
27 B
28 C
29 A
30 A
31 D
32 A
33 B
34 B
35 C
36 A
37 B
38 C
39 A
40 C

Provpass 2 

Provpass 2 ingår ej! (Utprövningspass)

Provpass 3 (= DYS 2)

Kvantitativ del to

Fråga Rätt svar
1 B
2 B
3 C
4 C
5 C
6 B
7 B
8 D
9 D
10 A
11 B
12 A
13 A
14 C
15 B
16 B
17 B
18 A
19 A
20 D
21 C
22 C
23 E
24 D
25 C
26 C
27 B
28 A
29 C
30 C
31 A
32 B
33 A
34 B
35 A
36 C
37 C
38 B
39 D
40 A

Provpass 4 (= DYS 3)

Verbal del oh

Fråga Rätt svar
1 C
2 B
3 A
4 E
5 E
6 D
7 D
8 B
9 D
10 E
11 D
12 A
13 C
14 B
15 C
16 A
17 C
18 D
19 B
20 C
21 A
22 D
23 D
24 A
25 B
26 D
27 B
28 C
29 C
30 C
31 B
32 C
33 D
34 A
35 B
36 B
37 C
38 D
39 A
40 C

Provpass 5 (= DYS 3)

Kvantitativ del in

Fråga Rätt svar
1 C
2 C
3 B
4 A
5 D
6 D
7 B
8 A
9 D
10 A
11 C
12 A
13 B
14 D
15 A
16 B
17 C
18 A
19 B
20 A
21 D
22 B
23 C
24 C
25 A
26 E
27 D
28 B
29 B
30 B
31 B
32 A
33 D
34 C
35 B
36 D
37 C
38 D
39 C
40 A
Sidan uppdaterades 2021-06-11