Det finns högskoleprov anpassade för dig med dyslexi.

Utökad provtid

Du som har dyslexi gör samma prov som alla andra men har längre tid på dig att göra provet. Du behöver heller inte göra det så kallade utprövningspasset. Utprövningspasset består av nya uppgifter som ska testas inför kommande prov.

Vem kan ge mig ett intyg?

Du kan få ett intyg på din dyslexi på två olika sätt, antingen genom att göra en utredning hos en legitimerad logoped eller hos en intygsgivare som Universitets- och högskolerådet har godkänt, (Högskoleverket, före 2013).

Intyg från legitimerad logoped

Provdeltagare med diagnosen specifik lässvårighet (F81.0) eller diagnosen blandad inlärningsstörning (F81.3), har rätt till förlängd skrivtid. Lässvårigheterna ska styrkas med ett utlåtande eller intyg baserat på en fullständig utredning av provdeltagarens totala språkliga kompetens, från årskurs fem eller senare. Utlåtandet eller intyget ska vara utfärdat av en legitimerad logoped.

Intyg från godkänd intygsgivare

Du måste ha ett särskilt intyg på att du har dyslexi och att du har behov av en längre provtid. Intyget ska vara utfärdat enligt Universitets- och högskolerådets mall och på svenska. 

Hitta alla intygsgivare

Undersök om det finns intygsgivare i din hemkommun. Annars kan du kolla med närliggande kommuner.

Lista över alla intygsgivare för dyslexi

Skicka intyget till universitetet eller högskolan

Senast sista anmälningsdag ska du mejla intyget till det universitet eller den högskola som du har anmält dig till. Utländska intyg godkänns inte.

Ditt intyg ska vara i pdf-format. Skanna alla sidor i dokumentet och se till att sidorna hamnar i en och samma fil, en så kallad multipage-pdf. Om intyget är i färg ska du också skanna din multipage-pdf i färg.

När du anmäler dyslexi får du information om det redan finns ett intyg registrerat på dig. Då behöver du inte skicka in ett nytt intyg.

Observera att intygen ska vara ditt aktuella lärosäte eller UHR tillhanda, senast sista anmälningsdag.

Om du ska skriva ett anpassat prov utomlands, mejlar du ditt intyg direkt till Universitets- och högskolerådet på: HP-utland@uhr.se

Intygen lagras inte digitalt av UHR, men de kan vid behov sparas av provanordnaren.

Så här anmäler du dig

Du anmäler dig till högskoleprovet via webbanmälan.

Anmälan till högskoleprovet

Anordnare och provorter

Anvisningar till högskoleprovet 

Eftersom du som skriver det anpassade högskoleprovet har längre tid finns det särskilda anvisningar för dig.

Anvisningar för kvantitativ del för anpassade prov som pdf

Anvisningar för verbal del för anpassade prov som pdf

Schema för högskoleprovet för dig som har dyslexi

08.45–09.20 Information till provdeltagare (OBS! Högskolorna kan senarelägga starten av informationen.)
09.20–10.40 Provpass 1
10.45–11.05 Rast
11.10–12.30 Provpass 2
12.35–13.40 Lunch
13.40–15.00 Provpass 3
15.05–15.15 Rast
15.20–16.40 Provpass 4
16.40-16.45 Information till provdeltagare

Du som skriver det anpassade provet skriver inget utprövningspass, utan fyra provpass som är 80 minuter långa. Hela provdagen är 8 timmar lång, men effektiv provtid är 5 timmar och 20 minuter. Antal provuppgifter är 160.

För dig som är eller vill bli intygsgivare

Intygsgivarna avgör vilka personer med lässvårigheter som bör få skriva högskoleprovet med förlängd provtid.
Universitets- och högskolerådet (UHR) ger utlåtanden för godkända intygsgivare.

Är du redan intygsgivare eller vill du bli intygsgivare?

Här kan du läsa mer via Uhr.se

Sidan uppdaterades 2018-10-04