Ett begränsat högskoleprov kommer att genomföras den 13 mars och den 8 maj. Anmälan stängde den 18 januari. För att begränsa smittspridning i samband med provdagen är det viktigt att du som anmält dig följer Folkhälsomyndighetens råd, regionala restriktioner och provpersonalens instruktioner.

Jag är anmäld till högskoleprovet den 13 mars och har inte fått min kallelse. Hur vet jag var jag ska vara på provdagen?

Om du är anmäld kan du se din kallelse via ditt konto på Hogskoleprov.nu (under fliken Anmälan) senast en vecka före provet. Kallelsen skickas även ut till den e-postadress du har angett på ditt konto.

Läs noga igenom kallelsen som innehåller information om var du ska skriva provet, tider och vilka regler som gäller.

Om du inte har fått en kallelse via e-post eller om du inte kan se den när du loggar in på ditt konto på Hogskoleprov.nu ska du kontakta det universitet eller den högskola som du har anmält dig till eller till UHR.

Kontaktuppgifter till universitet och högskolor som genomför högskoleprovet den 13 mars

Information om hur smittspridning förebyggs under högskoleprovet

Jag missade att anmäla mig, kan jag göra en anmälan i efterhand

Nej, det går inte att anmäla sig till högskoleprovet efter det att anmälan har stängt.

Får jag byta provdatum?

Nej, du får inte byta provdatum och det görs inga undantag.

UHR:s anmälningssystem fördelade platserna mellan provdatumen automatiskt och slumpvis efter det att anmälan stängde. Det görs för att säkerställa en jämn fördelning mellan de två provtillfällena för de 21 provanordnarna. Det görs för att motverka smittspridning av coronaviruset och för att fördelningen ska ske rättvist och på objektiva grunder.

Hur kan jag förbereda mig inför högskoleprovet?

Om du ska skriva högskoleprovet finns det flera sätt som du kan förbereda dig på. Du kan öva gratis på tidigare prov, träna på matematik och läsa mycket.

Läs noga igenom kallelsen och kontrollera även att du har en godkänd legitimation som stämmer med de uppgifter du angav vid anmälan. Du får inte skriva provet om du inte kan legitimera dig. Din legitimation kontrolleras flera gånger under provdagen.

Tips inför provdagen

Öva på tidigare prov

Så fungerar provdagen

Information om hur smittspridning förebyggs under högskoleprovet

Hur gör jag som är utomlands och ska resa till Sverige för att göra högskoleprovet?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som reser in i Sverige, oavsett medborgarskap, bör testa sig vid inresa och undvika kontakter i sju dagar. Tänk därför på att vara ute i god tid och noga följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Utländska medborgare måste även kunna visa upp ett negativt test för covid-19, som är max 48 timmar gammalt, för att få resa in i Sverige. Läs noga Folkhälsomyndighetens information. 

Folkhälsomyndighetens information om krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare


Hur kontrollerar ni så att ingen är sjuk, kollar ni tempen på alla?

Nej, varje provdeltagare har ett eget personligt ansvar att följa smittskyddslagen och Folkhälsomyndighetens råd. UHR och de universitet och högskolor som genomför provet informerar provdeltagare inför och under provet om förutsättningarna för att göra högskoleprovet ur smittskyddssynpunkt.

Information om hur smittspridning förebyggs under högskoleprovet

Läs mer om coronaviruset och restriktioner på Folkhälsomyndighetens webbplats

Får jag använda ansiktsskydd under provet?

UHR följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer när det gäller munskydd men kommer inte att neka någon att använda munskydd. Om du väljer att använda munskydd under provdagen måste du ta av det helt vid legitimationskontrollerna.

Folkhälsomyndighetens råd om munskydd

Kan jag avanmäla mig och få pengarna tillbaka?

Nej, det går inte att avanmäla sig och få pengarna tillbaka. Du måste inte meddela din provanordnare att du inte kommer men det kan underlätta deras planering för provdagen.

Kontaktuppgifter till provanordnare

Får jag tillbaka anmälningsavgiften om jag inte kommer till provet eller går hem på grund av sjukdom?

Nej, anmälningsavgiften återbetalas endast om UHR fattar beslut om att ställa in provet på en eller flera provorter. Alla som anmälde sig har fått information om att de har eget ansvar att följa smittskyddslagen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning. Det handlar till exempel om att hålla avstånd och tvätta eller sprita händerna.

Information om hur smittspridning förebyggs under högskoleprovet

Läs mer om coronaviruset och restriktioner på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kan jag avbryta provet och få tillbaka anmälningsavgiften om någon annan är sjuk under provdagen och inte går hem?

Nej, du får bara tillbaka anmälningsavgiften om UHR ställer in provet på en eller flera provorter. Provpersonalen kan uppmana den som har symtom att inte delta, men de kan inte avvisa provdeltagare som hostar eller har andra symtom.

Information om hur smittspridning förebyggs under högskoleprovet

Läs mer om coronaviruset och restriktioner på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kan provet ställas in? Får jag tillbaka anmälningsavgiften?

UHR följer noga utvecklingen kring smittspridningen av coronaviruset och har en nära dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheterna om förutsättningarna för att genomföra vårens prov.

På grund av rådande situation kan UHR behöva ta beslut om att ställa in högskoleprovet, helt eller på vissa orter. De som var anmälda till ett prov som ställs in får då tillbaka anmälningsavgiften. Skulle provet ställas in återkommer UHR med närmare information till de som berörs och det är därför viktigt att du kontrollerar din e-post inför provdagen.

Hur gjordes uppdelningen mellan provdatumen?

UHR:s anmälningssystem fördelade platserna mellan provdatumen automatiskt och slumpvis efter det att anmälan stängde. Det görs för att säkerställa en jämn fördelning mellan de två provtillfällena, för att motverka smittspridning av coronaviruset och för att fördelningen ska ske rättvist och på objektiva grunder. Du kan därför inte påverka vilket datum du får och det görs inga undantdag.

UHR skickade ut information om vilket provdatum som gäller för dig den 20 januari.


Vem fick anmäla sig?

För att minska smittspridningen av coronaviruset måste antalet personer som skriver högskoleprovet begränsas. Regeringen har därför ändrat i högskoleförordningen vilket gör det möjligt att av smittskyddsskäl anordna högskoleprov för en begränsad krets av provdeltagare. Högskoleprovet våren 2021 delas upp på två tillfällen, den 13 mars och den 8 maj. Totalt 70 000 platser (35 000 personer per provtillfälle).

  • För att få skriva provet i vår ska man fylla 19 år under 2021 eller vara äldre.
  • Även yngre personer som påbörjat gymnasiet före 16 års ålder och går sista terminen på gymnasiet i vår eller har avslutat en gymnasieutbildning.

Normalt får alla som anmäler sig till ett högskoleprov skriva det om de har giltig legitimation, oavsett ålder. Från 2022 ska man fylla minst 18 år samma år för att få skriva högskoleprovet.

 

När är det viktigt att ha ett resultat från högskoleprovet?

För den som vill komma in på populära högskoleutbildningar med konkurrens om platserna är högskoleprovet ett sätt att ingå i två urvalsgrupper. Till de flesta program och kurser är det ingen konkurrens, vilket innebär att alla som söker och har rätt behörighet, till exempel genom gymnasiebetyg, antas.

Du kan kontakta en studie- och yrkesvägledare i din kommun eller på din skola för stöd när det gäller studier.

Läs om behörighetskrav och hitta högskoleutbildningar som går att söka på Antagning.se

Hur fungerar den förlängda giltighetstiden för resultat från högskoleprovet

Regeringen har förlängt giltighetstiden på högskoleprovsresultat från 5 år till 8 år. Ett provresultat är nu giltigt i 8 år (till utgången av det kalenderhalvår som infaller åtta år efter provtillfället). Det är ditt bästa provresultat från de senaste åtta åren – från 2013 och senare - som gäller när du söker till utbildningar på universitet och högskolor. Om du är osäker kan du kontrollera om du har ett giltigt resultat på ditt konto för anmälan på Hogskoleprov.nu.

Förlängd giltighetstid från 10 september 2020

Högskoleprov gjort tidigast: Gäller för anmälan till:
Ht 2012 Vt 2021
Vt 2013 Ht 2021
Ht 2013 Vt 2022
Vt 2014 Ht 2022
Ht 2014 Vt 2023
Vt 2015 Ht 2023
Ht 2015 Vt 2024
Vt 2016 Ht 2024
Ht 2016 Vt 2025
Vt 2017 Ht 2025
Ht 2017 Vt 2026
Vt 2018 Ht 2026


Läs mer om beslutet att förlänga giltighetstiden på regeringens webbplats


Vid behov av anpassning när man skriver provet, till exempel funktionsnedsättning, hur fungerar det?

Du hittar mer information här:

Information om högskoleprovet för dig med funktionsnedsättning

Information om högskoleprovet för dig med synskada

Information om högskoleprovet för dyslektiker

Hur säkerställer ni så att ingen fuskar?

Hanteringen innan, under och efter provdagen är densamma som vid alla provtillfällen. UHR och provanordnarna arbetar aktivt för att förhindra fusk.

Läs mer om fusk på högskoleprovet

Vad händer med normeringen av resultatet av ett begränsat högskoleprov?

Att resultatet blir jämförbart över tid kontrolleras genom olika vetenskapliga metoder. Ingen grupp blir vare sig gynnad eller missgynnad, oavsett när den skriver provet.

Här hittar du information om rättning och normering av högskoleprovet

Kommer det att göras ändringar i urvalet till högskolan?

Enligt högskoleförordningen 7 kap 23 § ska minst en tredjedel av platserna på högskolan fördelas på betyg och minst en tredjedel på resultat från högskoleprovet.

Regeringen har föreslagit att urvalet i antagningen till högskolan ska kunna ändras tillfälligt, så att andelen platser som fördelas på resultat från högskoleprovet kan minskas. Andelen platser som fördelas på betyg kan då ökas tillfälligt om något eller båda de två högskoleproven som planeras våren 2021 inte kan genomföras av smittskyddsskäl.

Ändringar i urvalsreglerna kräver beslut från regeringen. UHR kan inte fatta beslut om det.

Regeringens promemoria: Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

Vad finns det för rättsliga grunder om UHR beslutar att ställa in högskoleprovet våren 2021?

Om UHR beslutar att ställa in ett högskoleprov har det stöd i högskoleförordningen. Våren 2020 var första gången sedan högskoleprovet infördes 1977 som ett provtillfälle ställdes in.

Högskoleförordningen (1993:100) (7 Kap. Urval – högskoleprovet, §§ 20 och 22)

UHR:s föreskrifter återfinns i UHRFS 2015:3 (§§ 3, 15 och 26-27)

Vem ansvarar för högskoleprovet?

Ansvaret för högskoleprovet delas normalt mellan UHR och provanordnarna som består av 21 universitet och högskolor. Högskoleprovet finansieras av anmälningsavgiften på 450 kronor som fördelas mellan UHR (180 kronor) och provanordnarna (270 kronor).

  • UHR tar fram och utvecklar provet, distribuerar det till provanordnarna, analyserar och rättar provsvaren och tar beslut om resultat. UHR utreder även frågor kring högskoleprovet på uppdrag av regeringen.
  • Regeringen beslutade hösten 2020 att tillfälligt flytta ansvaret för provets genomförande från de 21 provanordnarna till UHR och tillsatte samtidigt en nationell samordnare. Det innebär att UHR ansvarar för att genomföra högskoleprovet hösten 2020 och våren 2021.
  • Universitet och högskolor ska bistå UHR med att genomföra provet, bland annat genom att ordna provlokaler och att anställa provvakter. Lärosätena ansvarar också för inplacering av skrivande i lokaler, utskick av kallelser till de anmälda med mera.

Högskoleförordning (1993:100) på riksdagens webbplats, 7 kap. Tillträde till utbildningen

Provanordnare och provorter

UHR:s rapport om högskoleprovets intäkter och kostnader 2019, samt en analys av de skrivandes användande av provresultaten (pdf)

Hur många högskoleprov blir det 2021?

Regeringen gav den 6 augusti 2020 UHR i uppdrag att ta fram fler högskoleprov för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Minst tre högskoleprov per år ska finnas tillgängliga under åren 2021 till 2023 för att fler provtillfällen ska kunna anordnas vid behov.

Att utveckla ett högskoleprov är ett omfattande arbete som tar cirka två år. Kvalitetssäkringen är avgörande för att säkerställa att proven fungerar som urvalsinstrument och förutsägelse för studiefärdighet. Svårighetsgraden måste också vara likvärdig, så att provresultaten kan jämföras och är rättvisa mellan olika provtillfällen.

Regeringens kommittédirektiv om genomförande av högskoleprovet hösten 2020 och våren 2021

Varför har inte högskoleprovet digitaliserats?

UHR tog upp frågan om digitalisering av högskoleprovet första gången i februari 2016 (UHR:s budgetunderlag 2017-2019).

I mars 2020 lämnade UHR en rapport till regeringen, som bland annat innehåller en sammanställning av ekonomiska konsekvenser av en framtida digitalisering av högskoleprovet.

UHR konstaterade ”att det finns en potential till ekonomisk vinning med att gå över till ett digitalt prov men att det tar tid och att finansieringsmodellen behöver förändras”.

UHR har fått i uppdrag av regeringen att utveckla ett nationellt behörighetsprov för grundläggande behörighet. Myndigheten har därför hittills valt att inte begära finansiering från regeringen för att påbörja en digitalisering av högskoleprovet.

UHR:s rapport om högskoleprovets intäkter och kostnader 2019, samt en analys av de skrivandes användande av provresultaten (pdf)

Jag vill jobba under högskoleprovet, hur gör jag?

Om du är intresserad av att jobba under ett högskoleprov kan du i god tid kontakta det eller de universitet och högskolor som anställer provpersonal på den ort där du är intresserad av att arbeta. Under ett högskoleprov finns det exempelvis behov av provledare och provassistenter.

Här hittar du kontaktuppgifter till de universitet och högskolor som genomför högskoleprovet

Jag vill erbjuda lokaler till högskoleprovet, hur gör jag?

UHR och de universitet och högskolor som sköter hanteringen av bokningar av provlokaler får olika erbjudanden om provlokaler, vilket är positivt. För vårens prov är utrymmet för nya bokningar nu begränsat. Flera kriterier behöver vara uppfyllda för att en lokal ska fungera under ett högskoleprov. Provlokalerna ska till exempel:

  • ha fullgod belysning,
  • ha fullgod ventilation,
  • ge provdeltagarna fullgott skrivutrymme,
  • möjliggöra placering av provdeltagarna så att de inte kan ta del av varandras prov.

Du är välkommen att höra av dig i god tid inför höstens högskoleprov om du har lokaler att erbjuda.

Kontaktuppgifter till de universitet och högskolor som genomför högskoleprovet

Hur kontaktar jag UHR?

Du är välkommen att kontakta UHR med frågor som rör vårens högskoleprov.

Telefon: 010-174 07 05

E-post: registrator@uhr.se

Sidan uppdaterades 2021-03-01