Här hittar du frågor och svar om vårens högskoleprov den 13 mars och 8 maj.

Kallelse och provdatum

Jag är anmäld till högskoleprovet och har inte fått min kallelse.

Drygt en vecka före provdagen kan du se se din kallelse via ditt konto på Hogskoleprov.nu (under fliken Kallelse). Kallelsen har även skickats ut till den e-postadress du har angett på ditt konto.

Läs noga igenom kallelsen. Den innehåller information om var du ska skriva provet, tider och vilka regler som gäller.

Om du inte kan se kallelsen när du loggar in på ditt konto på Hogskoleprov.nu, kontakta det universitet eller den högskola som du har anmält dig till.

Kontaktuppgifter till universitet och högskolor som genomför högskoleprovet

Information om hur smittspridning förebyggs under högskoleprovet

Jag missade att anmäla mig, kan jag göra en anmälan i efterhand?

Nej, det går inte att anmäla sig till högskoleprovet efter det att anmälan har stängt.

Kan jag avanmäla mig och få pengarna tillbaka?

Vanligtvis återbetalas inte anmälningsavgiften till högskoleprovet vid sjukdom eller andra förhinder att skriva. För att vårens högskoleprov ska kunna genomföras så smittskyddssäkert som möjligt gör UHR ett undantag. Undantaget gäller enbart den som avstår från att skriva provet på grund av att den har symtom på covid-19 eller bor med någon som är sjuk i covid-19.

Anmälan för att få anmälningsavgiften återbetald för provet den 8 maj på grund av sjukdom i covid-19 öppnade den 6 maj och stänger den 11 maj 24.00. 

Du hittar mer information om återbetalning av anmälningsavgiften på grund av sjukdom i covid-19 här. 

Anmälan för att få anmälningsavgiften återbetald för provet den 13 mars på grund av sjukdom i covid-19 stängde den 16 mars 24.00. UHR har kontrollerat uppgifterna och de som är godkända fick den 20 april besked om att deras anmälningsavgift är återbetald. Det kan dröja några dagar innan mottagaren kan se beloppet.

Hur gjordes uppdelningen mellan provdatumen?

UHR:s anmälningssystem fördelade platserna mellan provdatumen automatiskt och slumpvis efter det att anmälan stängde. Det görs för att säkerställa en jämn fördelning mellan de två provtillfällena, för att motverka smittspridning av coronaviruset och för att fördelningen ska ske rättvist och på objektiva grunder. Du kan därför inte påverka vilket datum du får och det görs inga undantdag.

UHR skickade ut information om vilket provdatum som gäller för dig den 20 januari.

Vem fick anmäla sig?

För att minska smittspridningen av coronaviruset måste antalet personer som skriver högskoleprovet begränsas. Regeringen har därför ändrat i högskoleförordningen vilket gör det möjligt att av smittskyddsskäl anordna högskoleprov för en begränsad krets av provdeltagare. Högskoleprovet våren 2021 delas upp på två tillfällen, den 13 mars och den 8 maj. Totalt 70 000 platser (35 000 personer per provtillfälle).

 • För att få skriva provet i vår ska man fylla 19 år under 2021 eller vara äldre.
 • Även yngre personer som påbörjat gymnasiet före 16 års ålder och går sista terminen på gymnasiet i vår eller har avslutat en gymnasieutbildning.

Normalt får alla som anmäler sig till ett högskoleprov skriva det om de har giltig legitimation, oavsett ålder. Från 2022 ska man fylla minst 18 år samma år för att få skriva högskoleprovet.

Hur många högskoleprov blir det 2021?

Regeringen gav den 6 augusti 2020 UHR i uppdrag att ta fram fler högskoleprov för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Minst tre högskoleprov per år ska finnas tillgängliga under åren 2021 till 2023 för att fler provtillfällen ska kunna anordnas vid behov.

Att utveckla ett högskoleprov är ett omfattande arbete som tar cirka två år. Kvalitetssäkringen är avgörande för att säkerställa att proven fungerar som urvalsinstrument och förutsägelse för studiefärdighet. Svårighetsgraden måste också vara likvärdig, så att provresultaten kan jämföras och är rättvisa mellan olika provtillfällen.

Regeringens kommittédirektiv om genomförande av högskoleprovet hösten 2020 och våren 2021

Smittspridning och åtgärder

Varför ska jag använda munskydd under provet?

UHR följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika smittspridning. Det finns i tillägg till Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer även regionala rekommendationer från Smittskyddsläkarna. Det innebär att du även rekommenderas att använda munskydd vid högskoleprovet oavsett i vilken region du skriver provet för att följa regionala rekommendationer om munskydd i inomhusmiljöer.

Rekommendationen bygger på det personliga ansvaret. Ta med dig munskydd så att du kan byta vid behov. CE-märkta munskydd rekommenderas.

Provpersonalen kan uppmana provskrivare utan munskydd att ta på sig munskydd, men kan inte avvisa provdeltagare som inte bär munskydd.

Munskydd ersätter inte regeln om att hålla avstånd, undvika kontakt och att stanna hemma om du känner dig sjuk eller har symtom som snuva, hosta eller feber.

Observera att du måste ta av dig munskyddet helt en kort stund vid legitimationskontrollerna. Håll munskyddet i banden när du tar av och på det. Använt munskydd kan du slänga i papperskorgen.

Folkhälsomyndighetens råd om hur du använder munskydd

Hur kontrollerar ni så att ingen kommer sjuk till provet?

Varje provdeltagare har ett eget personligt ansvar att följa smittskyddslagen och Folkhälsomyndighetens råd. UHR och de universitet och högskolor som genomför provet informerar provdeltagare inför och under provet om förutsättningarna för att göra högskoleprovet ur smittskyddssynpunkt.

Information om hur smittspridning förebyggs under högskoleprovet

Läs mer om coronaviruset och restriktioner på Folkhälsomyndighetens webbplats

Får jag tillbaka anmälningsavgiften om jag inte kommer till provet på grund av att jag har symtom på covid-19 eller bor med någon som är sjuk i covid-19?

Ja, anmälningsavgiften återbetalas om du inte kommer till provdagen på grund av att du har symtom på covid-19 eller någon du bor med är sjuk i covid-19. För att få tillbaka anmälningsavgiften för provet den 8 maj på grund av sjukdom i covid-19 ska du ha anmält detta till UHR genom ett webbformulär senast den 11 maj. Webbformuläret öppnade den 6 maj och stänger den 11 maj 24.00.

Du hittar mer information om återbetalning av anmälningsavgiften på grund av sjukdom i covid-19 här. 

Anmälan för att få anmälningsavgiften återbetald för de som var anmälda till provet den 13 mars och inte kunde delta på grund av sjukdom i covid-19, stängde den 16 mars 24.00. UHR har kontrollerat uppgifterna och de som är godkända fick den 20 april besked om att deras anmälningsavgift är återbetald. Det kan dröja några dagar innan du som mottagare kan se beloppet. Kontrollera därefter med din bank om du inte har fått återbetalningen till ditt bankkonto.

Vanligtvis återbetalas inte anmälningsavgiften till högskoleprovet vid sjukdom eller andra förhinder att skriva. För att vårens högskoleprov ska kunna genomföras så smittskyddssäkert som möjligt gör UHR nu ett undantag.

Information om hur smittspridning förebyggs under högskoleprovet

Läs mer om coronaviruset och restriktioner på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kan jag avbryta provet och få tillbaka anmälningsavgiften om någon annan är sjuk under provdagen och inte går hem?

Nej, du får bara tillbaka anmälningsavgiften om UHR ställer in provet på en eller flera provorter eller om du själv inte kommer till provdagen för att du har symtom på covid-19 eller någon som du bor med är sjuk i covid-19.

Information om hur smittspridning förebyggs under högskoleprovet

Läs mer om coronaviruset och restriktioner på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kan provet ställas in? Får jag tillbaka anmälningsavgiften?

UHR följer noga utvecklingen kring smittspridningen av coronaviruset och har en nära dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheterna om förutsättningarna för att genomföra vårens prov.

På grund av rådande situation kan UHR behöva ta beslut om att ställa in högskoleprovet, helt eller på vissa orter. De som var anmälda till ett prov som ställs in får då tillbaka anmälningsavgiften. Skulle provet ställas in återkommer UHR med närmare information till de som berörs och det är därför viktigt att du kontrollerar din e-post inför provdagen.

Vad finns det för rättsliga grunder om provet ställs in?

Om UHR beslutar att ställa in ett högskoleprov har det stöd i högskoleförordningen. Våren 2020 var första gången sedan högskoleprovet infördes 1977 som ett provtillfälle ställdes in.

Högskoleförordningen (1993:100) (7 Kap. Urval – högskoleprovet, §§ 20 och 22)

UHR:s föreskrifter återfinns i UHRFS 2015:3 (§§ 3, 15 och 26-27)

Hur gör jag som är utomlands och ska resa till Sverige för att göra högskoleprovet?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som reser in i Sverige, oavsett medborgarskap, bör testa sig vid inresa och undvika kontakter i sju dagar. Tänk därför på att vara ute i god tid och noga följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Utländska medborgare måste även kunna visa upp ett negativt test för covid-19, som är max 48 timmar gammalt, för att få resa in i Sverige. Läs noga Folkhälsomyndighetens information. 

Folkhälsomyndighetens information om krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare

Provdagen

Hur fungerar anpassat prov, till exempel för personer med funktionsnedsättning?

Du hittar mer information här:

Information om högskoleprovet för dig med funktionsnedsättning

Information om högskoleprovet för dig med synskada

Information om högskoleprovet för dyslektiker

Hur säkerställer ni så att ingen fuskar?

Hanteringen innan, under och efter provdagen är densamma som vid alla provtillfällen. UHR och provanordnarna arbetar aktivt för att förhindra fusk.

Läs mer om fusk på högskoleprovet

Hur går id-kontrollen till under provet?

Du måste legitimera dig för att få skriva provet. Id-kontroll sker flera gånger under provdagen, så du måste ha med dig giltig legitimation. 

Om du har anmält dig med svenskt personnummer måste du kunna styrka det genom att visa svensk legitimation under provdagen.

Du måste ta av dig munskyddet under id-kontrollen så att provvakten kan se ditt ansikte. Håll munskyddet i handen under tiden.

Följande identitetshandlingar är godkända:

 • Svenskt EU-pass (provisoriska pass är inte godkända)
 • Svenskt nationellt id-kort (LMA-kort och uppehållstillståndskort är inte godkända)
 • Svenskt körkort
 • Svenskt sis-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet, från exempelvis Skatteverket

Utländska medborgare utan svenskt personnummer kan legitimera sig med pass om det är tydligt och inplastat samt har text på engelska, franska eller spanska.

Om du är medborgare i Finland, Norge, Danmark eller Island och skriver provet i det landet, så kan du använda landets körkort som legitimation.

Vilka hjälpmedel får jag ha med mig under provet?

Du får ta med dig följande hjälpmedel:

 • Blyertspenna
 • Suddgummi
 • Vanlig rak linjal
 • Överstrykningspenna (neonpenna)

Hjälpmedel som lagrar, tar emot eller hämtar in information är inte tillåtna.

Du får inte heller äta eller dricka under själva provpassen, men det går förstås bra under rasterna.

Facit, rättning, normering och antagning

När kan man se provfrågorna och facit?

Provfrågorna från den 13 mars publicerades den 15 mars. Facit publicerades den 17 mars.

Provfrågorna från den 8 maj publiceras efter lunch den 10 maj. Facit publiceras efter lunch den 12 maj.

Frågor och facit på högskoleprovet

När kommer resultatet från högskoleprovet den 13 mars?

Om du skrev högskoleprovet den 13 mars kan du logga in på ditt konto på Hogskoleprov.nu och se ditt resultat och inscannade svarshäfte där. 

I mitten av juni kan de som skrev högskoleprovet den 8 maj se sina provresultat på sitt anmälningskonto.

Hämta resultat på högskoleprovet

När kommer normeringstabellerna?

Normeringstabellerna för högskoleprovet den 13 mars är publicerade.

I mitten av juni publicerar UHR normeringstabellerna för högskoleprovet den 8 maj.

Om rättning och normering

Tidigare normeringstabeller

När är det viktigt att ha ett resultat från högskoleprovet?

För den som vill komma in på populära högskoleutbildningar med konkurrens om platserna är högskoleprovet ett sätt att ingå i två urvalsgrupper. Till de flesta program och kurser är det ingen konkurrens, vilket innebär att alla som söker och har rätt behörighet, till exempel genom gymnasiebetyg, antas.

Du kan kontakta en studie- och yrkesvägledare i din kommun eller på din skola för stöd när det gäller studier.

Läs om behörighetskrav och hitta högskoleutbildningar som går att söka på Antagning.se

Hur fungerar den förlängda giltighetstiden för resultat från högskoleprovet?

Regeringen har förlängt giltighetstiden på högskoleprovsresultat från 5 år till 8 år. Ett provresultat är nu giltigt i 8 år (till utgången av det kalenderhalvår som infaller åtta år efter provtillfället). Det är ditt bästa provresultat från de senaste åtta åren som gäller när du söker till utbildningar på universitet och högskolor. Om du är osäker kan du kontrollera om du har ett giltigt resultat på ditt konto för anmälan på Hogskoleprov.nu.

Förlängd giltighetstid från 10 september 2020

Högskoleprov gjort tidigast: Gäller för anmälan till:
Vt 2013 Ht 2021
Ht 2013 Vt 2022
Vt 2014 Ht 2022
Ht 2014 Vt 2023
Vt 2015 Ht 2023
Ht 2015 Vt 2024
Vt 2016 Ht 2024
Ht 2016 Vt 2025
Vt 2017 Ht 2025
Ht 2017 Vt 2026
Vt 2018 Ht 2026


Läs mer om beslutet att förlänga giltighetstiden på regeringens webbplats

Vad händer med normeringen av resultatet av ett begränsat högskoleprov?

Att resultatet blir jämförbart över tid kontrolleras genom olika vetenskapliga metoder. Ingen grupp blir vare sig gynnad eller missgynnad, oavsett när den skriver provet.

Här hittar du information om rättning och normering av högskoleprovet

Kommer det att göras ändringar i urvalet till högskolan?

Enligt högskoleförordningen 7 kap 23 § ska minst en tredjedel av platserna på högskolan fördelas på betyg och minst en tredjedel på resultat från högskoleprovet.

Regeringen har föreslagit att urvalet i antagningen till högskolan ska kunna ändras tillfälligt, så att andelen platser som fördelas på resultat från högskoleprovet kan minskas. Andelen platser som fördelas på betyg kan då ökas tillfälligt om något eller båda de två högskoleproven som planeras våren 2021 inte kan genomföras av smittskyddsskäl.

Ändringar i urvalsreglerna kräver beslut från regeringen. UHR kan inte fatta beslut om det.

Regeringens promemoria: Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

Hur kan jag förbereda mig inför högskoleprovet?

Om du ska skriva högskoleprovet finns det flera sätt som du kan förbereda dig på. Du kan öva gratis på tidigare prov, träna på matematik och läsa mycket.

Läs noga igenom kallelsen och kontrollera även att du har en godkänd legitimation som stämmer med de uppgifter du angav vid anmälan. Du får inte skriva provet om du inte kan legitimera dig. Din legitimation kontrolleras flera gånger under provdagen.

Tips inför provdagen

Öva på tidigare prov

Så fungerar provdagen

Information om hur smittspridning förebyggs under högskoleprovet

Hjälpa till med högskoleprovet

Jag vill jobba under högskoleprovet, hur gör jag?

Om du är intresserad av att jobba under ett högskoleprov kan du i god tid kontakta det eller de universitet och högskolor som anställer provpersonal på den ort där du är intresserad av att arbeta. Under ett högskoleprov finns det exempelvis behov av provledare och provassistenter.

Här hittar du kontaktuppgifter till de universitet och högskolor som genomför högskoleprovet

Jag vill erbjuda lokaler till högskoleprovet, hur gör jag?

UHR och de universitet och högskolor som sköter hanteringen av bokningar av provlokaler får olika erbjudanden om provlokaler, vilket är positivt. För vårens prov är utrymmet för nya bokningar nu begränsat. Flera kriterier behöver vara uppfyllda för att en lokal ska fungera under ett högskoleprov. Provlokalerna ska till exempel:

 • ha fullgod belysning,
 • ha fullgod ventilation,
 • ge provdeltagarna fullgott skrivutrymme,
 • möjliggöra placering av provdeltagarna så att de inte kan ta del av varandras prov.

Du är välkommen att höra av dig i god tid inför höstens högskoleprov om du har lokaler att erbjuda.

Kontaktuppgifter till de universitet och högskolor som genomför högskoleprovet

Vem ansvarar för högskoleprovet?

Ansvaret för högskoleprovet delas normalt mellan UHR och provanordnarna som består av 21 universitet och högskolor. Högskoleprovet finansieras av anmälningsavgiften på 450 kronor som fördelas mellan UHR (180 kronor) och provanordnarna (270 kronor).

 • UHR tar fram och utvecklar provet, distribuerar det till provanordnarna, analyserar och rättar provsvaren och tar beslut om resultat. UHR utreder även frågor kring högskoleprovet på uppdrag av regeringen.

 • Regeringen beslutade hösten 2020 att tillfälligt flytta ansvaret för provets genomförande från de 21 provanordnarna till UHR och tillsatte samtidigt en nationell samordnare. Det innebär att UHR ansvarar för att genomföra högskoleprovet hösten 2020 och våren 2021.

 • Universitet och högskolor ska bistå UHR med att genomföra provet, bland annat genom att ordna provlokaler och att anställa provvakter. Lärosätena ansvarar också för inplacering av skrivande i lokaler, utskick av kallelser till de anmälda med mera.

Högskoleförordning (1993:100) på riksdagens.se, 7 kap. Tillträde till utbildningen

Provanordnare och provorter

UHR:s rapport om högskoleprovets intäkter och kostnader 2019, samt en analys av de skrivandes användande av provresultaten (pdf)

Hur kontaktar jag UHR?

Du är välkommen att kontakta UHR med frågor som rör vårens högskoleprov.

Telefon: 010-174 07 05

E-post: registrator@uhr.se

Sidan uppdaterades 2021-05-08

Om du inte hittar din fråga

Du är välkommen att kontakta UHR med frågor som rör vårens högskoleprov.

Telefon: 010-174 07 05

E-post: registrator@uhr.se