UHR:s beslut att ställa in högskoleprovet den 4 april väcker flera frågor och många som skulle ha skrivit provet är besvikna. Beslutet innebär att vårens högskoleprov inte kommer att genomföras vid ett senare tillfälle. Här hittar du vanliga frågor och svar om det inställda högskoleprovet.

Får de som anmält sig tillbaka anmälningsavgiften? 


Det är första gången ett högskoleprov ställs in och olika frågor, bland annat om anmälningsavgiften och om den kan återbetalas är under utredning, Alla som var anmälda till provet kommer att få e-post med information längre fram. Informationen kommer då också att finnas på Studera.nu/hogskoleprovet   

Varför flyttar inte UHR provet till ett senare datum?

Innan UHR beslutade att ställa in vårens prov utreddes alternativet att skjuta upp det till ett senare datum. För att provresultaten ska kunna användas vid antagningen till höstens högskoleutbildningar skulle provet ha behövt hållas senast i mitten av maj. Rättning och normering av nästan 70 000 prov är ett omfattande arbete och går inte att genomföra senare. Ingen kan i dag garantera att det skulle ha gått att hålla provet i maj utan risk för smittspridning bland provdeltagare och provpersonal.

Förutom osäkerheten kring den fortsatta smittspridningen skulle de 21 universitet och högskolor som arrangerar provet på 120 orter haft svårt att praktiskt och rättssäkert genomföra provet, rekrytera personal och boka lokaler för ett nytt datum. 

Varför ställdes vårens högskoleprov in?


UHR vet och förstår att många som anmält sig är besvikna över beslutet att ställa in högskoleprovet den 4 april. UHR fattade beslutet den 13 mars mot bakgrund av den stora risken för smittspridning av coronaviruset. Ett skäl var också regeringens beslut den 11 mars att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare.

Nära 70 000 personer hade anmält sig till vårens högskoleprov och under provdagen arbetar mer än 3000 personer med att genomföra högskoleprovet. Vissa provställen samlar över 1000 personer samtidigt och det finns lokaler som har över 500 skrivande. Eftersom provet genomförs vid exakt samma klockslag och med gemensamma in- och utpasseringar, legitimationskontroller och raster är det många människor som rör sig samtidigt på ett begränsat område. UHR fattade efter noga överväganden beslutet att vårens högskoleprov skulle ställas in helt.

Hur påverkas urvalet och antagningen till höstens högskoleutbildningar och kurser?


UHR förstår att beslutet väcker flera frågor, bland annat om höstens antagning och om tidigare provresultat får längre giltighet. Det återstår att reda ut olika delar och besked kommer längre fram. Alla som var anmälda till provet kommer att få information via e-post när mer är klart. Informationen kommer då också att finnas på Studera.nu/hogskoleprovet

Vad finns det för rättsliga grunder att ställa in ett högskoleprov?

UHR:s beslut att ställa in högskoleprovet våren 2020 har stöd i högskoleförordningen och myndighetens egna föreskrifter. Det är första gången sedan högskoleprovet infördes 1977 som ett provtillfälle ställs in.

Högskoleförordningen (1993:100)

UHR:s föreskrifter återfinns i UHRFS 2015:3

Har högskoleprovet ställts in tidigare?


Nej, det är första gången sedan högskoleprovet infördes 1977 som ett provtillfälle behöver ställas in. Nästa provtillfälle är den 18 oktober. Anmälan öppnar den 10 augusti och stänger den 27 augusti.

Vad är UHR:s ansvar och vad är universiteten och högskolornas ansvar?

UHR:

Tar fram och utvecklar provet, distribuerar det till de universitet och högskolor som anordnar provet. UHR analyserar och rättar provsvaren och tar beslut om resultat. UHR utreder även frågor kring högskoleprovet på uppdrag av regeringen.

Universitet och högskolor:

De 21 lärosäten som är provanordnare ansvarar för genomförandet av provet under provdagen på ca 120 orter runt om i Sverige. Det handlar bland annat om att ordna provlokaler, anställa provpersonal och att genomföra högskoleprovet på ett rättssäkert sätt och motverka fusk.

Läs mer om provanordnare och provorter:

Varför har jag inte fått information?

UHR skickade den 13 mars ett mejl till alla som är anmälda till högskoleprovet den 4 april. Till de personer som har skyddad identitet skickade universitetet eller högskolan där de var anmälda ut information den 16 mars.  

Kontrollera i skräpposten om UHR:s e-post hamnat där och om du har rätt e-post angiven i ditt konto på Hogskoleprov.nu.

När det finns ny information om det inställda vårprovet publiceras det på Studera.nu/hogskoleprovet

Hur kontaktar jag UHR?

E-post:  registrator@uhr.se

Telefon:  010-470 03 00

Sidan uppdaterades 2020-04-02