Ett begränsat högskoleprov kommer att genomföras den 25 oktober. Anmälan öppnar den 25 september klockan 08.00 och inför att anmälan öppnar går det att gå in i ett digitalt väntrum från klockan 07.00. Här hittar du frågor och svar om bland annat anmälan och provdagen.

Vad innebär ett begränsat högskoleprov?

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset och praktiskt kunna genomföra ett högskoleprov hösten 2020 införs flera begränsningar. Endast personer som inte har ett tidigare giltigt resultat får skriva högskoleprovet. Varje provanordnare har ett begränsat antal platser som det går att anmäla sig till.  Antalelet provorter kan bli färre än vanligt. Det innebär att den som anmäler sig kanske inte får skriva på den provort man önskat när man anmält sig.

Anmälan öppnar den 25 september och stänger när antalet platser är fyllda eller senast den 1 oktober. Det kostar 450 kronor att anmäla sig.

Läs mer om anmälan till högskoleprovet och vad du behöver tänka på

Antal platser att anmäla sig till per provanordnare

Läs mer om hur regeringen arbetar för att högskoleprovet ska kunna genomföras

Hur anmäler jag mig?

Anmälan görs via Studera.nu och öppnar den 25 september. För att hantera anmälningarna kommer UHR att använda ett digitalt kösystem.

Viktiga förberedelser

Skapa ett konto för anmälan (om du inte redan har det) innan du går in i anmälningsprocessen.

Här skapar du ditt konto för anmälan.

1. Digitalt väntrum

25 september, klockan 7.00–8.00

Från klockan 7.00 bör de som vill anmäla sig gå in i det digitala väntrummet.

2. Systemet lottar könummer

25 september, klockan 8.00

Klockan 8.00 öppnar anmälan. Systemet lottar då ut könummer till anmälan till alla i det digitala väntrummet, oberoende av när de kom in.

3. Turordning

25 september klockan 8.00–1 oktober klockan 24.00 eller när 27 640 platser fyllts

De som sedan går in och anmäler sig från klockan 8.00 hanteras i turordning efter det att alla från det digitala väntrummet har hanterats.

Anmälan är öppen fram till 1 oktober eller till dess att de 27 640 högskoleprovsplatserna blivit fyllda.

Vid anmälan går det att se hur många platser det finns kvar hos de olika provanordnarna. Den som anmäler sig väljer vilken provanordnare och provort som den önskar, men är inte garanterad att få den provort som har valts.

Begränsat högskoleprov

Alla som vill skriva högskoleprovet i höst kommer inte att kunna göra det. För att det ska vara möjligt att genomföra höstens högskoleprov har regeringen infört begränsningar som innebär att:

  • Endast personer som inte har ett tidigare giltigt resultat kommer att få skriva provet.
  • Det kommer att finnas 27 600 platser fördelade mellan provanordnarna. Platserna kan bli fyllda innan anmälningstiden stängs den 1 oktober. Antalet provorter kan också komma att begränsas.

Anmäl dig bara om du måste. Till ungefär 85 procent av utbildningarna på universitet och högskolor kommer alla som söker och har rätt behörighet in. Då behövs inte ett resultat från högskoleprovet. Ska du till våren söka en populär utbildning där det är viktigt att kunna konkurrera om platserna? Då kan ett resultat från högskoleprovet ge en ytterligare chans i antagningsprocessen. Tänk på att först kolla upp om utbildningen du vill gå startar våren 2021.

Läs mer om anmälan till högskoleprovet och vad du behöver tänka på innan du anmäler dig  

Läs om behörighetskrav och hitta högskoleutbildningar som går att söka på Antagning.se

Läs om regeringens satsningar inom utbildningsområdet på regeringens webbplats

Digitalt kösystem och väntrum när jag anmäler mig, hur funkar det?

Anmälan görs via Studera.nu och öppnar den 25 september. För att hantera anmälningarna kommer UHR att använda ett digitalt kösystem.

Viktiga förberedelser

Skapa ett konto för anmälan (om du inte redan har det) innan du går in i anmälningsprocessen.

Här skapar du ditt konto för anmälan.

1. Digitalt väntrum

25 september, klockan 7.00–8.00

Från klockan 7.00 bör de som vill anmäla sig gå in i det digitala väntrummet.

2. Systemet lottar könummer

25 september, klockan 8.00

Klockan 8.00 öppnar anmälan. Systemet lottar då ut könummer till anmälan till alla i det digitala väntrummet, oberoende av när de kom in.

3. Turordning

25 september klockan 8.00–1 oktober klockan 24.00 eller när 27 640 platser fyllts

De som sedan går in och anmäler sig från klockan 8.00 hanteras i turordning efter det att alla från det digitala väntrummet har hanterats.

Anmälan är öppen fram till 1 oktober eller till dess att de 27 640 högskoleprovsplatserna blivit fyllda.

Vid anmälan går det att se hur många platser det finns kvar hos de olika provanordnarna. Den som anmäler sig väljer vilken provanordnare och provort som den önskar, men är inte garanterad att få den provort som har valts.

Läs mer om anmälan och hur du kan förbereda dig

Kontrollera eller skapa nytt konto för anmälan i förväg

Antal platser per universitet och högskola som anordnar högskoleprovet hösten 2020

Kontaktuppgifter till universitet och högskolor som genomför högskoleprovet hösten 2020

Hur vet jag om jag har ett giltigt resultat från högskoleprovet?

Regeringen har förlängt giltighetstiden på högskoleprovsresultat från 5 år till 8 år. Ett provresultat är nu giltigt i 8 år (till utgången av det kalenderhalvår som infaller åtta år efter provtillfället). Det är ditt bästa provresultat från de senaste åtta åren – från 2012 och senare - som gäller när du söker till utbildningar på universitet och högskolor. Om du är osäker kan du kontrollera om du har ett giltigt resultat på ditt konto för anmälan på Hogskoleprov.nu.

Observera att beslutet om förlängd giltighetstid gäller från och med antagningen till vårterminen 2021.

Förlängd giltighetstid från 10 september 2020

Högskoleprov gjort tidigast:

Gäller för anmälan till:

Ht 2012

Vt 2021

Vt 2013

Ht 2021

Ht 2013

Vt 2022

Vt 2014

Ht 2022

Ht 2014

Vt 2023

Vt 2015

Ht 2023

Ht 2015

Vt 2024

Vt 2016

Ht 2024

Ht 2016

Vt 2025

Vt 2017

Ht 2025

Ht 2017

Vt 2026

Vt 2018

Ht 2026

Läs mer om beslutet att förlänga giltighetstiden på regeringens webbplats

Varför får bara de som inte har ett giltigt resultat anmäla sig till höstens högskoleprov?

För att minska smittspridningen av coronaviruset måste antalet personer som skriver högskoleprovet begränsas. Regeringen har därför ändrat i högskoleförordningen vilket gör det möjligt att av smittskyddsskäl anordna högskoleprov för en begränsad krets av provdeltagare. Vid högskoleprovet hösten 2020 får endast de som inte har ett tidigare giltigt resultat skriva provet och det finns maximalt 27 600 platser hos provanordnarna att anmäla sig till.

Normalt får alla som anmäler sig till ett högskoleprov skriva det om de har giltig legitimation, oavsett ålder. Från 2022 ska man vara 18 år för att få skriva högskoleprovet.

Pressmeddelandet om ett begränsat högskoleprov på UHR:s webbplats

Regeringens komittédirektiv om genomförande av högskoleprovet hösten 2020 och våren 2021

Jag har skrivit provet tidigare men behöver höja mitt resultat, hur ska jag göra?

Hösten 2020 får bara ett begränsat antal personer skriva högskoleprovet. Det är en förutsättning för att höstens prov ska kunna genomföras. Begränsningar har därför gjorts så att endast de som inte har ett tidigare resultat får skriva provet och det finns maximalt 27 600 platser att anmäla sig till.

Även ett resultat på 0,0 på högskoleprovet räknas som ett giltigt resultat.

När är det viktigt att ha ett resultat från högskoleprovet?

För den som vill komma in på populära högskoleutbildningar med konkurrens om platserna är högskoleprovet ett sätt att ingå i två urvalsgrupper. Till ungefär 85 procent av programmen och kurserna är det ingen konkurrens, vilket innebär att alla som söker och har rätt behörighet, till exempel genom gymnasiebetyg, blir antagna.

Alla som vill skriva höstens högskoleprov kommer inte att få göra det på grund av begränsningar för att minska smittspridningen av covid-19. Det är klokt att planera för andra sätt att öka dina möjligheter att bli antagen till högskolan. Det kan till exempel handla om att läsa upp ämnen från gymnasiet, söka andra utbildningar eller till en studieort där behörighet räcker för att bli antagen. Den som redan har ett högskoleprovsresultat har också fått förlängd giltighetstid till 8 år från provtillfället. Du kan kontakta en studie- och yrkesvägledare i din kommun eller på din skola för ytterligare stöd.

Universitet och högskolor har enligt högskoleförordningen 7 kap 23 § rätt att till en tredjedel av platserna själva bestämma urvalsgrunder som:
1. andra särskilda prov än högskoleprovet,
2. kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen, och
3. andra för utbildningen sakliga omständigheter.

Läs om behörighetskrav och hitta högskoleutbildningar som går att söka på Antagning.se

 

Varför lottas inte platserna till höstens högskoleprov istället?

UHR väljer att använda principen om att anmäla sig i turordning från det att anmälan öppnar klockan 08.00 den 25 september fram till att den stänger den 1 oktober. Genom att använda turordning behöver ingen vänta på återbetalning om den inte får plats. Det gör också att de som inte får skriva högskoleprovet i höst inte förbereder sig i onödan.

Varför går det att genomföra provet nu när ni tidigare sa att det inte gick att genomföra?

Genom att regeringen infört olika begränsningar kan antalet anmälda till högskoleprovet minskas till ungefär hälften så många som vid ett vanligt högskoleprov. På det sättet har universiteten och högskolorna bättre förutsättningar att praktiskt förbereda provet, anställa provpersonal och hitta lokaler. Endast personer utan giltigt provresultat får skriva provet och det finns maximalt 27 600 platser att anmäla sig till. Antalet provorter kan komma att begränsas och den som anmäler sig kanske inte får skriva på den önskade orten.

Regeringens komittédirektiv om genomförande av högskoleprovet hösten 2020 och våren 2021

 

Hur kontrollerar ni så att ingen är sjuk, kollar ni tempen på alla?

Nej, varje provdeltagare har ett eget ansvar att följa smittsskyddslagen och folkhälsomyndighetens rekommendationer. UHR och provanordnarna kommer också att informera provdeltagarna i förväg om förutsättningarna för att göra högskoleprovet ur smittskyddssynpunkt.

Läs mer om conoraviruset och restriktioner på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Hur ska dyslektiker, personer med synnedsättning eller andra funktionsvariationer göra?

Anmälan sker som vanligt via Hogskoleprov.nu. Om du har frågor om lokaler, provorter och tillgänglighet i lokalerna kan du kontakta det universitet eller den högskola där du vill skriva provet.

Kontaktuppgifter till universitet och högskolor som genomför högskoleprovet

Om du har en grav synskada ska du kontakta UHR innan anmälan stänger den 1 oktober.

Kontaktuppgifter till UHR

Om man behöver någon form av anpassning när man skriver provet, hur löser provanordnarna det?

Du hittar mer information här:

Här hittar du information om högskoleprovet för dig med funktionsnedsättning

Här hittar du information om högskoleprovet för dig med synskada

Här hittar du information om högskoleprovet för dyslektiker

Hur säkerställer ni så att ingen fuskar?

Hanteringen innan, under och efter provdagen är densamma som vid alla provtillfällen. UHR och provanordnarna arbetar aktivt för att förhindra fusk.

Läs mer om fusk på högskoleprovet

Vad händer med normeringen av resultatet när bara de som inte har ett giltigt resultat får skriva provet?

Det är troligt att det blir fler provdeltagare som inte får högsta poängen när det är många som är förstågångsskrivare som gör provet. Att resultatet blir jämförbart över tid kommer att kunna kontrolleras genom olika metoder som garanterar bästa möjliga utfall.

Här hittar du information om rättning och normering av högskoleprovet

Varför ställdes höstens högskoleprov först in?

På grund av den ökade risken för smittspridningen av coronaviruset beslutade UHR, efter nära dialog med de 21 universitet och högskolor som normalt ansvarar för att genomföra provet, att ställa in högskoleprovet hösten 2020.

För att genomföra ett högskoleprov krävs ett stort antal provlokaler och provvakter. Samtidigt finns det risk att provdeltagare väljer att skriva provet trots symtom på covid-19. Många unga får lindriga symtom eller inga symtom alls och kan gå till provlokalen trots att de är smittsamma.

Rättssäkerheten och möjligheten att motverka fusk måste säkerställas i förberedelserna. Nya provlokaler måste inspekteras så att provdeltagarna kan placeras säkert både avseende risk för smittspridning och för att förhindra fusk. De tidigare ansvariga universiteten och högskolorna menar att det är en stor utmaning att inför ett höstprov utbilda fler nya provledare.

Pressmeddelande: UHR ställer in höstens högskoleprov

Rapport: Höstens högskoleprov bör inte genomföras

Varför är det svårt att ordna provlokaler och personal?

Högskoleprovet genomförs under en hel dag, med in- och utpassering, raster med mera vid samma tider. De lokaler som högskoleprovet genomförs i ska vara anpassade för det. Det är viktigt för att säkra provets rättssäkerhet och för att förhindra fusk. Exempelvis är en del av grundskolans skolsalar och möbler inte anpassade för att genomföra provet i.

För att följa nuvarande rekommendationer och skydda provskrivare och personal från smittspridning måste avstånd kunna hållas enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Provpersonal ska utbildas för att hantera de många moment som ingår under provdagen, förhindra fusk och motverka smittspridning. En provledare får maximalt ansvara för 30 provdeltagare, annars krävs ytterligare provpersonal. Normalt brukar cirka 20–30 procent av de provledare som anlitats lämna återbud inför provdagen.

Provets jämförbarhet över tid kräver att det kan genomföras på liknande sätt vid varje tillfälle. Skulle provet genomföras med ett otillräckligt antal provledare eller bristfälliga lokaler är risken för fusk betydande och jämförbarheten med tidigare provs resultat försämras. Det påverkar i sin tur provets legitimitet negativt.

Kommer det att göras ändringar i urvalet till högskolan?

Enligt högskoleförordningen ska minst en tredjedel av platserna på högskolan fördelas på betyg och minst en tredjedel på resultat från högskoleprovet. Ändringar i urvalsreglerna kräver beslut från regeringen. UHR kan inte fatta beslut om det.

Universitet och högskolor har enligt högskoleförordningen 7 kap 23 § rätt att till en tredjedel av platserna själva bestämma urvalsgrunder som:
1. andra särskilda prov än högskoleprovet,
2. kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen, och
3. andra för utbildningen sakliga omständigheter.

Vad fanns det för rättsliga grunder när UHR tidigare beslutade att ställa in högskoleprovet?

UHR:s beslut hade stöd i högskoleförordningen och myndighetens egna föreskrifter. Våren respektive hösten 2020 var första och andra gången sedan högskoleprovet infördes 1977 som ett provtillfälle ställdes in.

Högskoleförordningen (1993:100) (7 Kap. Urval – högskoleprovet, §§ 20 och 22)

UHR:s föreskrifter återfinns i UHRFS 2015:3 (§§ 3, 15 och 26-27)

Vem ansvarar för högskoleprovet?

Ansvaret för högskoleprovet delas normalt mellan UHR och provanordnarna som består av 21 universitet och högskolor. Högskoleprovet finansieras av anmälningsavgiften på 450 kronor som fördelas mellan UHR (180 kronor) och provanordnarna (270 kronor).

  • UHR tar fram och utvecklar provet, distribuerar det till provanord­narna, analyserar och rättar provsvaren och tar beslut om resultat. UHR utreder även frågor kring högskoleprovet på uppdrag av regeringen.
  • Regeringen har i höst beslutat att tillfälligt flytta ansvaret för provets genomförande från de 21 provanordnarna till UHR och samtidigt tillsatt en nationell samordnare. Det innebär att UHR ansvarar för att genomföra högskoleprovet hösten 2020 och våren 2021.
  • Universitet och högskolor ska bistå UHR med att genomföra provet, bland annat genom att ordna provlokaler och att anställa provvakter. Lärosätena ansvarar också för inplacering av skrivande i lokaler, utskick av kallelser till de anmälda med mera.

Högskoleförordning (1993:100) på riksdagens webbplats, 7 kap. Tillträde till utbildningen

Ordinarie provanordnare och provorter

Läs mer om hur regeringen arbetar för att högskoleprovet ska kunna genomföras

Läs rapporten om högskoleprovets intäkter och kostnader 2019, samt en analys av de skrivandes användande av provresultaten

Hur många högskoleprov blir det 2021?

Regeringen gav den 6 augusti UHR i uppdrag att ta fram fler högskoleprov för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Minst tre högskoleprov per år ska finnas tillgängliga under åren 2021 till 2023 för att fler provtillfällen ska kunna anordnas vid behov.

Det finns två högskoleprov klara som kan användas vid kommande provtillfällen.

Att utveckla ett högskoleprov är ett omfattande arbete som tar cirka två år. Kvalitetssäkringen är avgörande för att säkerställa att proven fungerar som urvalsinstrument och förutsägelse för studiefärdighet. Svårighetsgraden måste också vara likvärdig, så att provresultaten kan jämföras och är rättvisa mellan olika provtillfällen. 

Regeringens komittédirektiv om genomförande av högskoleprovet hösten 2020 och våren 2021

Varför har inte högskoleprovet digitaliserats?

UHR tog upp frågan om digitalisering av högskoleprovet första gången i februari 2016 (UHR:s budgetunderlag 2017-2019).

I mars 2020 lämnade UHR en rapport till regeringen, som bland annat innehåller en sammanställning av ekonomiska konsekvenser av en framtida digitalisering av högskoleprovet.

UHR konstaterade ”att det finns en potential till ekonomisk vinning med att gå över till ett digitalt prov men att det tar tid och att finansieringsmodellen behöver förändras”.

UHR har fått i uppdrag av regeringen att utveckla ett nationellt behörighetsprov för grundläggande behörighet. Myndigheten har därför hittills valt att inte begära finansiering från regeringen för att påbörja en digitalisering av högskoleprovet.

Läs rapporten om högskoleprovets intäkter och kostnader 2019, samt en analys av de skrivandes användande av provresultaten

Jag vill jobba under högskoleprovet, hur gör jag?

Om du är intresserad av att jobba under högskoleprovet kan du kontakta den eller de universitet och högskolor som anställer provpersonal på den ort där du är intresserad av att arbeta. Under ett högskoleprov finns det exempelvis behov av provledare och provassistenter.

Här hittar du kontaktuppgifter till de universitet och högskolor som genomför högskoleprovet

Jag vill erbjuda lokaler till högskoleprovet, hur gör jag?

UHR och de universitet och högskolor som sköter hanteringen av bokningar av provlokaler får olika erbjudanden om provlokaler, vilket är positivt. För höstens prov är utrymmet för nya bokningar nu begränsat. Flera kriterier behöver vara uppfyllda för att en lokal ska fungera under ett högskoleprov. Provlokalerna ska till exempel:

  • ha fullgod belysning,
  • ha fullgod ventilation,
  • ge provdeltagarna fullgott skrivutrymme,
  • möjliggöra placering av provdeltagarna så att de inte kan ta del av varandras prov.

Du är välkommen att höra av dig i god tid inför vårens högskoleprov om du har lokaler att erbjuda.

Kontaktuppgifter till de universitet och högskolor som genomför högskoleprovet

Hur kontaktar jag UHR?

Du är välkommen att kontakta UHR med frågor som rör höstens  högskoleprov.

Telefon: 010-1740705

E-post: registrator@uhr.se

 
Page last updated 2020-09-24