Ett begränsat högskoleprov kommer att genomföras den 25 oktober. Nära 27 000 anmälde sig och det är endast de som inte har ett tidigare giltigt resultat som får skriva provet. För att begränsa smittspridning i samband med provdagen är det viktigt att de som anmält sig följer Folkhälsomyndighetens råd och provpersonalens instruktioner.

Begänsat högskoleprov

Att genomföra höstens högskoleprov innebär risk för smittspridning av coronaviruset. Möjligheterna att skydda provdeltagare och personal under provdagen är begränsade. Regeringen har därför tillfälligt flyttat ansvaret för provets genomförande från 21 universitet och högskolor till UHR. Regeringen har även tillsatt en nationell samordnare som bistår UHR i att genomföra högskoleprov enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Alla som vill skriva högskoleprovet i höst kommer inte att kunna göra det. För att det ska vara möjligt att genomföra höstens högskoleprov har regeringen infört begränsningar och endast personer som inte har ett tidigare giltigt resultat får skriva provet. Det fanns även ett begränsat antal platser att anmäla sig till, fördelade mellan provanordnarna. 

Frågor och svar om höstens högskoleprov

Nära 27 000 anmälda till höstens högskoleprov. Läs mer i pressmeddelandet på UHR:s webbplats

Fortsatt smittorisk

Ett högskoleprov innebär att många personer samlas samtidigt i ett stort antal lokaler spridda över hela Sverige, samtidigt som smittspridningen av coronaviruset fortfarande pågår. In- och utpassering och legitimationskontroller sker samtidigt och gemensamma raster är förlagda vid samma tider.

UHR och de 21 universitet och högskolor som genomför höstens högskoleprov förbereder provdagen för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det finns risk att provdeltagare kommer till provlokalerna trots symtom på covid-19. Det är därför viktigt att du som provskrivare tar eget ansvar och noga följer Folkhälsomyndighetens råd och de anvisningar som provpersonalen ger.

Så förebyggs smittspridning under högskoleprovet

Folkhälsmyndighetens rekommendationer om coronaviruset

Förlängd giltighetstid för provresultat

Regeringen meddelade tidigare att giltighetstiden för ett resultat på högskoleprovet förlängs från 5 år till 8 år. Beslutet, som gäller sedan den 10 september, innebär att ett resultat från högskoleprovet är giltigt i 8 år (till utgången av det kalenderhalvår som infaller åtta år efter provtillfället).

Regeringen har även beslutat att ändra i högskoleförordningen för att av smittskyddsskäl göra det möjligt att anordna högskoleprov för en begränsad grupp provdeltagare.

Läs om hur regeringen arbetar för att högskoleprovet ska kunna genomföras

Rapport: Förutsättningar för att genomföra högskoleprovet hösten 2020

Sidan uppdaterades 2020-11-18