För att förhindra smittspridning och samtidigt ge många möjlighet att skriva provet genomförs högskoleprovet i vår vid två tillfällen. En åldersgräns på 19 år gäller och fler deltagare än vid höstens prov får skriva provet, totalt 70 000 personer.

Vårens högskoleprov äger rum den 13 mars och den 8 maj. Anmälan stängde den 18 januari.

För att få skriva provet i vår ska du fylla 19 år under 2021 eller vara äldre. Även yngre personer som påbörjat gymnasiet före 16 års ålder och som går sista gymnasieterminen i vår eller har avslutat sin gymnasieutbildning kan göra provet.

Frågor och svar om högskoleprovet hösten 2021

UHR följer smittspridningen

UHR följer noga utvecklingen kring smittspridningen och har en nära dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheterna om förutsättningarna för att genomföra vårens prov.

På grund av rådande situation kan UHR behöva ta beslut om att ställa in högskoleprovet, helt eller på vissa orter. De som var anmälda till ett prov som ställs in får då tillbaka anmälningsavgiften. Skulle provet ställas in återkommer UHR med närmare information till dig som berörs.

Fortsatt smittorisk under våren

Ett högskoleprov innebär att många personer samlas samtidigt i ett stort antal lokaler spridda över hela Sverige. In- och utpassering och legitimationskontroller sker samtidigt och gemensamma raster är förlagda vid samma tider.

UHR och de 21 universitet och högskolor som genomför vårens högskoleprov förbereder respektive provtillfälle för att noga kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och genomföra provet på ett så smittskyddssäkert sätt som möjligt. 

Det finns risk att provdeltagare kommer till provlokalerna trots symtom på covid-19. Det är därför viktigt att du som provskrivare tar eget ansvar och noga följer Folkhälsomyndighetens råd, lokala rekommendationer i din region och de anvisningar som provpersonalen ger.

Så förebyggs smittspridning under högskoleprovet

Folkhälsmyndighetens rekommendationer om coronaviruset

Så arbetar regeringen för att högskoleprovet ska kunna genomföras

Provdatum fördelas automatiskt

När anmälan stängde fördelades anmälningssystemet platserna mellan provdatumen automatiskt och slumpvis. Detta för att säkerställa att fördelningen mellan provtillfällena sker på rättvisa och objektiva grunder. För att motverka smittspridningen av coronaviruset är det viktigt att antalet provdeltagare per tillfälle begränsas och att det sker en jämn fördelning mellan de två provtillfällena.

Besked om provdatum skickades ut 20 januari. Du kan inte ändra det provdatum du har fått och det görs inga undantag.

Vissa flyttas till provtillfället i maj

På grund av den kraftigt ökade smittspridningen har cirka 2000 anmälda flyttats från provtillfället den 13 mars till provtillfället den 8 maj. Det gäller personer som skulle ha skrivit provet i Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Urvalet av personer som flyttas till majprovet skedde slumpmässigt. De som behövde byta provtillfälle fick informationen i ett mejl i början av vecka 10.

Sidan uppdaterades 2022-01-10