Att genomföra vårens högskoleprov innebär troligtvis en fortsatt risk för smittspridning av coronaviruset. Den nationella samordnaren för högskoleprovet har därför lämnat förslag till regeringen om genomförandet av vårens prov. I mitten av december kommer UHR informera om vårens provdatum och anmälningsperiod.

Förslag om två begränsade högskoleprov

För att det ska vara möjligt att genomföra vårens högskoleprov och ge fler möjlighet att skriva det har regeringens nationella samordnare lämnat förslag till regeringen som skulle innebära:

  • Två provtillfällen (föreslagna datum: 13 mars och 8 maj)
  • 35 000 skrivande per provtillfälle, totalt maximalt 70 000 skrivande.
  • Endast de som fyller 19 år under 2021 eller är äldre får skriva. (även yngre som går sista terminen på gymnasiet våren 2021).

Anmälan föreslås öppna i januari och görs samtidigt till de två provtillfällena. Den som anmäler sig kan inte välja provdatum själv och får bara skriva provet vid ett av de två provtillfällena.

En del av de begränsningar som föreslås förutsätter att regeringen fattar beslut om. Information om eventuella begränsningar, beslutade provdatum och när anmälan öppnar kommer i mitten av december.

Den begränsning som infördes till höstens prov, där endast de som inte hade ett tidigare resultat från högskoleprovet fick skriva, finns inte som förslag när det gäller vårens högskoleprov.

Fortsatt smittorisk under våren

Ett högskoleprov innebär att många personer samlas samtidigt i ett stort antal lokaler spridda över hela Sverige, samtidigt som smittspridningen av coronaviruset fortfarande pågår. In- och utpassering och legitimationskontroller sker samtidigt och gemensamma raster är förlagda vid samma tider. Möjligheterna att skydda provdeltagare och personal under en provdag är begränsade.

UHR och de 21 universitet och högskolor som genomför vårens högskoleprov förbereder för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det finns risk att provdeltagare kommer till provlokalerna trots symtom på covid-19. Det är därför viktigt att du som provskrivare tar eget ansvar och noga följer Folkhälsomyndighetens råd och de anvisningar som provpersonalen ger.

Så förebyggs smittspridning under högskoleprovet

Folkhälsmyndighetens rekommendationer om coronaviruset

Regeringens arbete för att högskoleprovet ska kunna genomföras

Sidan uppdaterades 2020-11-18