För att högskoleprovet ska genomföras på ett smittskyddsäkert sätt gäller ett tak för antal anmälningar för varje lärosäte som anordnar provet. Antalet deltagare är 35 000 per provtillfälle, vilket innebär totalt 70 000 skrivande och fler än vad som normalt anmäler sig till högskoleprovet.

Region Totalt
Blekinge Tekniska Högskola 795
Göteborgs universitet 7740
Högskolan Dalarna 1590
Högskolan i Borås 1190
Högskolan i Halmstad 1590
Högskolan i Gävle 1590
Högskolan i Skövde 1390
Högskolan Kristianstad  1190
Högskolan Väst 1390
Jönköping University 1985
Karlstad universitet 1590
Linköpings universitet 2975
Linnéuniversitetet 2385
Luleå tekniska universitet 1190
Lunds universitet 8140
Mittuniversitetet 1790
Mälardalens högskola 3175
Provorter i utlandet 240
Stockholms universitet 20020
Umeå universitet 1985
Underåriga* 700
Uppsala universitet 3375
Örebro universitet 1985
Totalt  70000

* De personer som inte fyller minst 19 år under 2021.

 

Sidan uppdaterades 2021-01-11