Här finns information om hur du som ska skriva vårens högskoleprov skyddar dig själv och andra från smittspridning av coronaviruset under provdagen. Du hittar också information om vad UHR och de universitet och högskolor som genomför provet gör för att förebygga smittspridning.

Vid vårens prov kan moment som inpassering och legitimationskontroller ta längre tid än vanligt på grund av restriktioner för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Tänk därför på att komma i god tid, visa hänsyn och ha tålamod. Följ noga instruktionerna från provpersonalen för att undvika köbildning. 

Folkhälsomyndighetens råd om munskydd

Skydda dig själv och andra från smittspridning

Du har ett eget personligt ansvar att följa Folkhälsomyndighetens råd i samband med provdagen:

 • Känner du dig sjuk med symtom på covid-19 som snuva, hosta eller feber ska du inte komma på provdagen, även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska också stanna hemma om någon du bor med är sjuk i covid-19.
 • Håll avstånd under hela provdagen.
 • Tvätta händerna och/eller använd handsprit som finns i provlokalerna.
 • Använd munskydd. Observera att du måste ta av dig munskyddet helt en kort stund vid legitimationskontrollerna. Håll då munskyddet i bandet när du tar av och på det.
 • Följ noga instruktionerna från provpersonalen för att undvika köbildning. 

I vissa regioner gäller särskilda smittskyddsrekommendationer. Håll dig uppdaterad om vad som gäller där du är och följ rekommendationerna noga.

Folkhälsomyndighetens råd: Skydda dig och andra från smittspridning

Information om särskilda regionala rekommendationer för att minska spridningen av coronaviruset

Återbetalning av anmälningsavgift vid symtom eller sjukdom i covid-19

Anmälan för att få anmälningsavgiften återbetald för provet den 8 maj på grund av sjukdom i covid-19 stängde den 11 maj 24.00. 

Vanligtvis återbetalas inte anmälningsavgiften till högskoleprovet vid sjukdom eller andra förhinder att skriva. För att vårens högskoleprov ska kunna genomföras så smittskyddssäkert som möjligt gör UHR ett undantag under våren 2021.

Den som avstår från att skriva provet på grund av att den har symtom på covid-19 får anmälningsavgiften på 450 kronor återbetald. Det gäller även dem som avstår från att skriva för att de bor med någon som är sjuk i covid-19.

Åtgärder för smittskydd i provlokalerna

Under provdagen kommer de universitet och högskolor som genomför provdagen att:

 • möblera så att provdeltagarna sitter minst 2 meter ifrån varandra
 • erbjuda handsprit i provlokalerna
 • kontrollera provdeltagarens legitimation utan kroppskontakt
 • dela ut och samla in provmaterial vid provdeltagarens plats.

Genomförande vid ökad smittspridning

UHR följer löpande utvecklingen. Om smittspridningen av coronaviruset ökar markant regionalt eller lokalt kommer UHR i samråd med den regionala smittskyddsläkaren, Folkhälsomyndigheten och aktuellt universitet eller högskola att fatta beslut om provet behöver ställas in på en eller flera provorter.

Munskydd under högskoleprovet

UHR följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika smittspridning. Det finns i tillägg till Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer även regionala rekommendationer från Smittskyddsläkarna. Det innebär att du även rekommenderas att använda munskydd vid högskoleprovet oavsett i vilken region du skriver provet för att följa regionala rekommendationer om munskydd i inomhusmiljöer.

Rekommendationen bygger på det personliga ansvaret. Ta med dig munskydd så att du kan byta vid behov. CE-märkta munskydd rekommenderas.

Provpersonalen kan uppmana provskrivare utan munskydd att ta på sig munskydd, men kan inte avvisa provdeltagare som inte bär munskydd.

Munskydd ersätter inte regeln om att hålla avstånd, undvika kontakt och att stanna hemma om du känner dig sjuk eller har symtom som snuva, hosta eller feber.

Observera att du måste ta av dig munskyddet helt en kort stund vid legitimationskontrollerna. Håll munskyddet i bandet när du tar av och på det. Använt munskydd kan du slänga i papperskorgen.

Folkhälsomyndighetens råd om hur du använder munskydd

Sidan uppdaterades 2021-05-12

Filmens innehåll som text

 • Kom i god tid – undvik köer.
 • Håll avstånd.
 • Tvätta händerna eller använd handsprit (finns vid provlokalen).
 • Använd munskydd.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
 • Följ noga provpersonalens instruktioner.
 • Tack för att du visar hänsyn.
 • Lycka till!

Filmen publicerades 27 april 2021.