Här finns information om hur du som ska skriva högskoleprovet skyddar dig själv och andra från smittspridning av coronaviruset under provdagen. Du hittar också information om vad UHR och de universitet och högskolor som genomför provet gör för att förebygga smittspridning.

Efter dialog med Folkhälsomyndigheten genomför UHR höstens högskoleprov med de restriktioner för att minska risken för smittspridning av coronaviruset som gällde fram till den 29 september 2021. Det innebär bland annat att du uppmanas att hålla avstånd. Moment som inpassering och legitimationskontroller kan därför ta tid under provdagen. Tänk på att komma i god tid och ha tålamod.

Skydda dig själv och andra från smittspridning

  • Om du har symtom på eller är sjuk i covid-19 ska du inte komma på provdagen. Du ska också stanna hemma om någon du bor med är sjuk i covid-19. 
  • Håll avstånd under hela provdagen.
  • Tvätta händerna och/eller använd handsprit som finns i provlokalerna.
  • Följ noga instruktionerna från provpersonalen för att undvika köbildning. 
  • Om du använder munskydd måste ta av dig det helt en kort stund vid legitimationskontrollerna.

Du har ett eget personligt ansvar att förhindra smittspridning och att följa eventuella lokala restriktioner i samband med provdagen.

Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd för att minska smittspridning av covid-19

Eventuella lokala rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19 hittar du via Folkhälsomyndighetens webbplats

Återbetalning av anmälningsavgift vid sjukdom i covid-19 

Vanligtvis återbetalas inte anmälningsavgiften till högskoleprovet vid sjukdom eller andra förhinder att skriva. För att höstens högskoleprov ska kunna genomföras så smittskyddssäkert som möjligt gör UHR ett undantag.

Om du har symtom eller är sjuk i covid-19 och därför inte kan komma på provdagen kan du få anmälningsavgiften på 450 kronor återbetald. Det gäller även om någon du bor med har covid-19.

Du anmäler att du vill få anmälningsavgiften återbetald genom att fylla i ett formulär. Formuläret stänger den 27 oktober klockan 24.00.

Webbformulär: 

Meddela förhinder att delta på högskoleprovet den 24 oktober på grund av covid-19 

Åtgärder för smittskydd i provlokalerna

Under provdagen kommer de universitet och högskolor som genomför provdagen att:

  • möblera så att provdeltagarna sitter minst 2 meter ifrån varandra
  • erbjuda handsprit i provlokalerna
  • kontrollera provdeltagarens legitimation utan kroppskontakt
  • dela ut och samla in provmaterial vid provdeltagarens plats

Genomförande vid ökad smittspridning

UHR följer löpande utvecklingen. Om smittspridningen av coronaviruset ökar markant regionalt eller lokalt kommer UHR i samråd med den regionala smittskyddsläkaren, Folkhälsomyndigheten och aktuellt universitet eller högskola att fatta beslut om provet behöver ställas in på en eller flera provorter.

Sidan uppdaterades 2021-10-22