Här finns information om hur du som ska skriva höstens högskoleprov skyddar dig själv och andra från smittspridning av coronaviruset under provdagen. Du hittar också information om vad UHR och de universitet och högskolor som genomför provet gör för att förebygga smittspridning.

Vid höstens prov kan moment som inpassering och legitimationskontroller ta längre tid än vanligt på grund av restriktioner för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Tänk därför på att komma i god tid, visa hänsyn och ha tålamod. Följ noga instruktionerna från provpersonalen för att undvika köbildning. 

Om du väljer att använda munskydd under dagen måste du ta av det helt vid legitimationskontrollerna. UHR följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer när det gäller munskydd.

Folkhälsomyndighetens råd om munskydd

Skydda dig själv och andra från smittspridning

Du har ett eget personligt ansvar att följa Folkhälsomyndighetens råd i samband med provdagen:

  • Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du inte komma på provdagen. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.
  • Håll avstånd under hela provdagen
  • Tvätta händerna och/eller använd handsprit som finns i provlokalerna.
  • Följ noga instruktionerna från provpersonalen för att undvika köbildning. 

Folkhälsomyndighetens råd: Skydda dig och andra från smittspridning

Åtgärder för smittskydd i provlokalerna

Under provdagen kommer de universitet och högskolor som genomför provdagen att:

  • möblera så att provdeltagarna sitter minst 1 meter ifrån varandra
  • erbjuda handsprit i provlokalerna
  • kontrollera provdeltagarens legitimation utan kroppskontakt
  • dela ut och samla in provmaterial vid provdeltagarens plats

Genomförande vid ökad smittspridning

UHR följer löpande utvecklingen. Om smittspridningen av coronaviruset ökar markant regionalt eller lokalt kommer UHR i samråd med den regionala smittskyddsläkaren, Folkhälsomyndigheten och aktuellt universitet eller högskola att fatta beslut om provet behöver ställas in på en eller flera provorter.

Sidan uppdaterades 2020-10-16