Här finns information om hur du som ska skriva vårens högskoleprov skyddar dig själv och andra från smittspridning av coronaviruset under provdagen. Du hittar också information om vad UHR och de universitet och högskolor som genomför provet gör för att förebygga smittspridning.

Vid vårens prov kan moment som inpassering och legitimationskontroller ta längre tid än vanligt på grund av restriktioner för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Tänk därför på att komma i god tid, visa hänsyn och ha tålamod. Följ noga instruktionerna från provpersonalen för att undvika köbildning. 

Folkhälsomyndigheten har utfärdat en stark rekommendation om att alla i provlokalen ska bära engångsmunskydd i samband med högskoleprovet. Observera att du måste ta av dig munskyddet helt en kort stund vid legitimationskontrollerna. Håll då munskyddet i bandet när du tar av och på det.

Folkhälsomyndighetens råd om munskydd

Skydda dig själv och andra från smittspridning

Du har ett eget personligt ansvar att följa Folkhälsomyndighetens råd i samband med provdagen:

  • Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du inte komma på provdagen. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk och om någon du bor med har symtom.
  • Håll avstånd under hela provdagen.
  • Tvätta händerna och/eller använd handsprit som finns i provlokalerna.
  • Använd munskydd.
  • Följ noga instruktionerna från provpersonalen för att undvika köbildning. 

I vissa regioner gäller särskilda smittskyddsrekommendationer. Håll dig uppdaterad om vad som gäller där du är och följ rekommendationerna noga.

Folkhälsomyndighetens råd: Skydda dig och andra från smittspridning

Information om särskilda regionala rekommendationer för att minska spridningen av coronaviruset

Åtgärder för smittskydd i provlokalerna

Under provdagen kommer de universitet och högskolor som genomför provdagen att:

  • möblera så att provdeltagarna sitter minst 2 meter ifrån varandra
  • erbjuda handsprit i provlokalerna
  • kontrollera provdeltagarens legitimation utan kroppskontakt
  • dela ut och samla in provmaterial vid provdeltagarens plats.

Genomförande vid ökad smittspridning

UHR följer löpande utvecklingen. Om smittspridningen av coronaviruset ökar markant regionalt eller lokalt kommer UHR i samråd med den regionala smittskyddsläkaren, Folkhälsomyndigheten och aktuellt universitet eller högskola att fatta beslut om provet behöver ställas in på en eller flera provorter.

Sidan uppdaterades 2021-03-03