Här följer anvisningar till de verbala delproven ORD, LÄS, MEK och ELF. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter.

ORD – Ordförståelse

10 uppgifter. Rekommenderad provtid: 3 minuter

I delprovet ORD inleds varje uppgift med ett ord i fetstil. Under detta finns fem svarsförslag. Välj det svarsförslag som bäst motsvarar innebörden av det fetstilta ordet.

Exempel:

koalition

A överlämning

B beslutsamhet

C förhandling

D sammanslutning

E överensstämmelse

En koalition är en sammanslutning. Rätt svar är D.

 

LÄS – Svensk läsförståelse

10 uppgifter. Rekommenderad provtid: 22 minuter

Delprovet LÄS består av svenska texter från olika ämnesområden och av varie- rande längd. Varje uppgift består av en fråga med fyra svarsförslag, varav ett är rätt.

Ibland kan du klart se att ett av svarsförslagen är rätt och att de andra är fel. Ibland verkar först flera svar mer eller mindre rimliga. Då måste du, genom att jämföra de olika svarsförslagen, välja ut det som bäst besvarar frågan.

Observera att du ska lösa uppgifterna med ledning av den information som ges i texten.

 

MEK – Meningskomplettering

10 uppgifter. Rekommenderad provtid: 8 minuter

Uppgifterna i delprovet MEK består av korta textstycken där ett eller flera ord ersatts av en lucka markerad med___ .

En uppgift kan innehålla en, två eller tre luckor. Efter varje textstycke följer fyra svarsförslag. Välj det svarsförslag som innehållsligt och språkligt passar bäst in i textstycket som helhet.

Exempel:

Den dåliga recension som hans sista skiva fick ___ av fansen, som anser att allt han gör visar prov på konstnärlig ___.

A accepterades – kreativitet

B ifrågasattes – kalamitet

C ignorerades –  genialitet

D välkomnades – sublimitet

Orden ”ignorerades – genialitet” är de ord som tillsammans passar bäst in i sammanhanget. Rätt svar är därför C.

ELF – Engelsk läsförståelse

10 uppgifter. Rekommenderad provtid: 22 minuter

Delprovet ELF består av engelska texter från olika ämnesområden och av varierande längd. Varje uppgift består av en fråga med fyra svarsförslag, varav ett är rätt.

Ibland kan du klart se att ett av svarsförslagen är rätt och att de andra är fel. Ibland verkar först flera svar mer eller mindre rimliga. Då måste du, genom att jämföra de olika svarsförslagen, välja ut det som bäst besvarar frågan.

Observera att du ska lösa uppgifterna med ledning av den information som ges i respektive text.

Sidan uppdaterades 2020-09-20