Provpass 2 - Ordförståelse (ORD) 2016-04-09

Provansvarig: verbal@edusci.umu.se


1. målande 2. eloge
       
A svepande A beröm
B överdriven B prydnad
C fantasifull C gratulation
D bildskön D hedersplats
E uttrycksfull E medalj

3. puka 4. alludera på
       
A sångstil A vänta på
B dirigentplats B fundera på
C folkdans C anspela på
D slaginstrument D se ner på
E orgelpipa E hoppas på

5. pseudointellektuell 6. hippologi
       
A självlärd person A läran om skelettet
B skenbart bildad person B läran om talmystik
C geniförklarad person C läran om subkulturer
D klassiskt skolad person D läran om bergarter
E nytänkande person E läran om hästar

7. bejakande 8. ocker
       
A glädjande A att skicka bluffakturor
B bekräftande B att muta makthavare
C längtande C att göra oskälig vinst
D granskande D att missbruka ett förtroende
E bedjande E att utnyttja insiderinformation

9. florera 10. eftermäle
       
A övertäcka A efterlysning
B frodas B dålig kompromiss
C utsmycka C klagomål
D lyckas D eftervärldens omdöme
E gruppera E korrigering
Sidan uppdaterades 2016-05-31