PROVPASS 3 Kvantitativ del (DTK) 2016-04-09

Provansvarig: kvant@edusci.umu.se


 

29.I vilken typ av hushåll var skillnaden mellan antalet katter 2012 och antalet hundar samma år som störst?

A Hushåll med barn
B Hushåll utan barn
C Hushåll med en vuxen
D Hushåll med mer än en vuxen

30. Anta att av hushållen med fågel som sällskapsdjur hade vartannat två fåglar och vartannat en fågel. Hur många fåglar fanns det då i hushållen 2006?

A 65 000
B 125 000
C 145 000
D 165 000

31. Hur många katter gick det på varje hund 2012?

A 0,9
B 1,1
C 1,5
D 1,8

 

32.Studera bruttobiljettintäkterna för de visade svenska filmerna och bruttobiljettintäkterna för de visade utländska filmerna 1984/85. Hur stor var skillnaden?

A 178 500 000 kr
B 203 300 000 kr
C 276 700 000 kr
D 283 500 000 kr

33Hur många besök i genomsnitt hade en svensk film som visades 1966/67?

A 17 900
B 20 100
C 25 300
D 31 000

34. Vilket filmår avses?

  För det totala antalet visade filmer registrerades färre än 15 miljoner besök, och för de premiärvisade svenska filmerna färre än 2 miljoner. De premiärvisade utländska filmerna var fler än 200.

A 1978/79
B 1983/84
C 1987/88
D 1992/93


35.Vilken tjänstekategori hade förändrats mest, i antal helårspersoner räknat, om man jämför 2010 med 1995?

A Lektorer
B Adjunkter
C Annan forskande och undervisande personal
D Professorer

 

36. Vilket år var antalet adjunkter större än antalet lektorer samtidigt som antalet adjunkter understeg 6 000?

A  1998
B  1999
C  2003
D  2005

37. Hur var antalet forskande och undervisande helårspersoner fördelat på vetenskapsområden 2008?


38Hur lång är den vattenledning som finns utmärkt på ritningen?

A 45 m
B 65 m
C 90 m
D 170 m

39Vad ligger 26 meter väster om kapitelsalens mittpunkt?

A Brunn
B Klostergård
C Klostrets medeltida entré
D Korsgång

40. Förutsätt att den äldsta kyrkans östra vägg en gång varit sammanhängande. Hur stor yta upptog den äldsta kyrkan och dess samtida tillbyggnader, om mätningen inkluderar ytterväggarna?

A 50 m2
B 100 m2
C 140 m2
D 330 m2

 

Sidan uppdaterades 2016-05-31