Provpass 4 - Meningskomplettering (MEK) 2016-04-09

Provansvarig: verbal@edusci.umu.se

21. Blindtarmsinflammation beror på att blindtarmsbihanget blivit inflammerat. Bihanget, som är ungefär lika stort som ett lillfinger, sitter nära tunntarmens ____ i tjocktarmen.
  A fästing
  B kröning
  C flexion
  D mynning

 

22. ”Vad handlar det här om?” frågade den amerikanska kusinen. ”Bruce Springsteen från New Jersey spelar och tidningarna behandlar det som om ett världskrig hade brutit ut!” Jag blev svarslös, men faktum är att kusinen satte ____ på en egenhet med svensk journalistik: Det finns ytterst få ____ hur många spaltmeter de svenska kvällstidningarna viker åt Bruce Springsteen när chansen ges.
  A tummen – bortförklaringar till
  B spiken – kritikerröster mot
  C fingret – begränsningar för
  D ljuset – kommentarer om

 

23. Målsättningen med denna lönsamhetsanalys är att söka få en ____ om de ____ ekonomiska effekter som uppstår för den offentliga ekonomins budget ____ den arbetsmarknadsutbildning som man har studerat.
  A bakgrund – negativa – tack vare
  B kunskap – grundläggande – i motsättning till
  C tillämpning – oväntade – på grund av
  D uppfattning – primära – till följd av

 

24. Med rufsigt grått hår, orange kofta och klara blåa ögon stod han där på den psykiatriska akutmottagningen, en av Sveriges främsta bildkonstnärer. Han ____ myten om kreativitet och galenskap. Vissa forskare hävdar att tanken på ett sådant ____ bara är en myt, andra menar att det är en realitet.
  A förkroppsligade – samband
  B skapade – tillstånd
  C förhärligade – utspel
  D punkterade – skapande

 

25. Tangoresenären ställs inför ett klassiskt turistproblem: den _____ man reser till en plats för att finna riskerar att förstöras av ens egen närvaro.
  A stringens
  B autenticitet
  C konsensus
  D frivolitet

 

26. Det är tabu att diskutera kollegors vikt, men en överviktig chef kan uppfattas som mindre ____ eftersom många antar att övervikt har en ____ inverkan på hälsa och arbetsförmåga.
  A kapabel – menlig
  B ineffektiv – fatal
  C dominant – emfatisk
  D tillförlitlig – trivial

 

27. Arbetsförmedlingen har inte lyckats ____ så många som det var tänkt till folkhögskolornas motivationshöjande kurser för ungdomar utan betyg, trots att dessa kurser visat sig vara framgångsrika.
  A anvisa
  B anpassa
  C anordna
  D anknyta

 

28. Allt land som i dag ligger ____ högsta kustlinjen har ____ landhöjningen påverkats av havet. Uppgrundade gamla strandvallar och kalspolade klapperstensfält, som i dag kan återfinnas ____, är exempel på havsvågornas arbete genom tiderna.
  A nära – tack vare – på havets botten
  B på – i motsats till – i de fjällnära skogarna
  C under – på grund av – långt in i landet
  D inom – trots – vid stränderna

 

29.. Under det att man i efterkrigstidens Sverige talade om ”det svenska körundret”, hävdade den tyske musikteoretikern Theodor Adorno att nazisternas användning av körsången ____ denna genre i Tyskland under lång tid.
  A reserverade
  B överskattade
  C föranstaltade
  D misskrediterade

 

30. Oavsett vad man anser om de hårda ord som Sveriges statsminister använde vid detta tillfälle var det ingen tvekan om vem som ____ frågan. Statsministern kunde följa upp sitt uttalande med ____ av diplomatiska åtgärder.
  A ställde – ett stall
  B formade – en laddning
  C ägde – ett batteri
  D angick – ett uppslag
Sidan uppdaterades 2016-05-31