Provpass 4 - Ordförståelse (ORD) 2016-04-09

Provansvarig: verbal@edusci.umu.se


1. alter ego 2. preskriberad
       
A andra jag A förklarad
B nya jag B utesluten
C sämre jag C bearbetad
D rätta jag D avskriven
E gamla jag E företrädd

3. gordisk knut 4. bestyrka
       
A missförstånd A intyga
B svårlöst uppgift B tillägga
C huvudfråga C förbättra
D svag punkt D inpränta
E förbannelse E härda

5. ellips 6. kufisk
       
A elektrisk laddning A opålitlig
B sjukdomstillstånd B underlig
C matematiskt bevis C inställsam
D planetformation D ovänlig
E geometrisk figur E egenkär

7. svinn 8. nagga
       
A frosseri A utvidga
B vårdslöshet B höja upp
C avkastning C gnaga
D struntsak D hugga tag i
E förlust E fästa

9. med ens 10. patina
       
A som vanligt A åldrad yta
B plötsligt B sirlig inristning
C likafullt C kort musikstycke
D ständigt D handsydda detaljer
E allt eftersom E tunn pappskiva
Sidan uppdaterades 2016-05-31