Universitets- och högskolerådet (UHR) har noga följt utvecklingen av coronaviruset och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Då covid-19 har status av allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom med överhängande risk för smittspridning har UHR efter noga överväganden beslutat att högskoleprovet 4 april 2020 ställs in.

Sidan uppdaterades 2020-04-02

Något högskoleprov kommer inte att ges våren 2020 och kommer heller inte att flyttas fram till ett senare datum. Detta är första gången sedan högskoleprovet infördes 1977 som ett provtillfälle ställs in helt. Nästa provtillfälle är söndagen den 18 oktober.

Det har inte varit ett lätt beslut att fatta och UHR förstår att det påverkar alla de som anmält sig till och förberett sig inför vårens prov. Det har tyvärr varit ett nödvändigt beslut. 

Vanliga frågor och svar om det inställda högskoleprovet

Många provdeltagare och begränsad yta 

UHR vet och förstår att många som anmält sig är besvikna. Men ett högskoleprov innebär att provdeltagare befinner sig på en begränsad yta vid ett och samma tillfälle. In- och utpassering och legitimationskontroller sker samtidigt och gemensamma raster är förlagda vid samma tider.

Regeringen har beslutat att sammankomster med fler än 500 personer är förbjudna och UHR har också varit i kontakt med Folkhälsomyndigheten. 70 000 personer hade anmält sig till vårens högskoleprov. Under provdagen arbetar mer än 3000 personer med att genomföra högskoleprovet.

Vissa provställen samlar över 1000 personer samtidigt och det finns lokaler som har över 500 skrivande. Andra provlokaler tar färre personer men eftersom provet genomförs vid exakt samma klockslag och med gemensamma raster är det många människor som rör sig samtidigt på ett begränsat område.

De universitet och högskolor som anordnar provet har också meddelat att det inte är realistiskt att ersätta stora lokaler med mindre. Det har inte heller bedömts vara realistiskt att anställa fler provledare om provet sprids ut till fler lokaler med tanke på den korta tidsramen.

UHR fattade efter noga överväganden beslutet att vårens högskoleprov ställs in helt.

Inget nytt provtillfälle

Innan UHR tog beslut om att helt ställa in vårens prov utredde UHR bland annat alternativet att anordna provet senare.  Sista tillfället att anordna högskoleprovet för att provresultatet ska kunna vara med till höstens urval är mitten av maj. Det är ett omfattande arbete med att rätta och normera provet och säkerställa att provet har genomförts på ett korrekt sätt. Idag går det inte att förutse när smittspridningen kan vara över. 

Förutom osäkerheten kring den fortsatta smittspridningen skulle de universitet och högskolor som arrangerar provet på 120 orter för nästan 70 000 anmälda i flera fall fått svårt att praktiskt genomföra provet, rekrytera personal och hitta lokaler för ett nytt datum. 

Frågor om anmälningsavgift och höstens antagning

UHR förstår också att beslutet väcker flera frågor, bland annat om anmälningsavgiften betalas tillbaka, om urval i höstens antagning och provets giltighetstid. Det återstår olika delar att reda ut och besked kommer längre fram. De som var anmälda till provet kommer alla att få information om detta.

Övriga frågor

Det har också kommit in frågor om att genomföra provet digitalt eller att anordna särskilda färdighetstest. Det är i dagsläget inte aktuellt. Att utveckla nya provformer  och övergå till en digital plattform tar tid, visar en tidigare förstudie från UHR. Anmälan till höstens högskoleprov den 18 oktober öppnar den 10 augusti och stänger den 27 augusti.

Pressmeddelande: UHR ställer in vårens högskoleprov

Se regeringens pressträff den 13 mars 2020 i efterhand 

Folkhälsomyndighetens information om coronavirus covid-19

--------------------------------------------------------

UHR:s beslut att ställa in vårens högskoleprov har stöd i högskoleförordningen och myndighetens egna föreskrifter.

Högskoleförordningen (1993:100)

UHR:s föreskrifter återfinns i UHRFS 2015:3

Sidan uppdaterades 2020-04-02