DIGITAL BILDPRODUKTION 180 högskolepoäng Digital bildproduktion är en utbildning för dig som vill satsa på en framtid inom visuell medieproduktion. Du förbereder dig för arbete med grafisk form, foto- och videoproduktion, illustration och animation. Utbildningen ger dig stora möjligheter att själv forma en egen inriktning. I tematiska gestaltningsövningar utvecklar du egna visuella uttryck. Studenterna på de olika medieteknikprogrammen jobbar nära tillsammans och du arbetar även med företag eller andra verksamheter under utbildningen. Utbildningen ger dig en stabil grund inför arbetsmarknaden. Den finns inom de sektorer som arbetar kommunikativt och visuellt, vilket i dag är de flesta. Men den förbereder dig också för att fortsätta studier på master- och magisternivå. men också för dig som vill fortsätta dina studier på master- och magisternivå. Efter utbildningen kan du arbeta på digitala mediebyråer, spelföretag eller kommunikationsavdelningar.

Du kan också söka kurser och program bland ämnesområden