Lärande och ledarskap är en påbyggnadsutbildning för dig som studerat matematik, naturvetenskap eller teknik och som med de grundkunskaperna vill jobba med människor och kommunikation. Du utvecklar din förmåga att leda, utbilda och vidareutveckla människor i skolan men också i andra organisationer.